Hopp til hovedinnholdet

1.3.4 Visningsretning (Nivå AA)

Brukeren må få velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning

1.3.4 Visningsretning (Nivå AA)

Innhold begrenser ikke visningen og driften til en enkelt skjermretning, for eksempel stående eller liggende, med mindre en bestemt skjermretning er viktig.

Bygg applikasjoner som svarer til enhetens retning. Responsiv design vil bidra til å oppfylle disse suksesskriteriene. Tving bare en spesifikk retning når det er nødvendig for en bestemt funksjon.

De fleste enheter har muligheten til å låse retningen slik at den ikke endres, selv når bruken roterer enheten. Programmer må respektere denne innstillingen og vises i valgt retning. Dette er spesielt viktig for personer som har enheten permanent fast i en retning. Hvis enheten ikke er låst og brukeren endrer retning, må applikasjonen tilpasse seg den nye retningen.

Responsiv design og utvikling av applikasjonen vil oppfylle disse suksesskriteriene. Det vil også bidra til å oppfylle nye suksesskriterier 1.4.10 Reflow og 1.4.12 Tekstavstand.

Visningsretning i portrett, landskap uten endring i retning og landskap med riktig retningsendring.