Skjemaelementer er kodet med inndataformål

1.3.5 Identifiser formål med inndata (Nivå AA)


Hensikten med hvert inntastingsfelt som samler informasjon om brukeren, kan programmatisk bestemmes når:

Den grunnleggende forutsetningen er å gjøre det lettere for folk å fylle ut inntastingsfelt som ber om personlig informasjon.
Personer med mobilitetsproblemer har problemer med å legge inn data i feltene, og personer med kognitiv funksjonsnedsettelse kan ha problemer med å huske detaljer. Det kan være vanskelig for dem å oppgi personlig informasjon på grunn av hukommelsestap, dysleksi eller andre svekkelser. For noen brukere kan en nettleserutvidelse eller hjelpemiddelprogramvare bruke formålet til å endre eller forbedre grensesnittet. For eksempel kan det vise et bilde av brukeren til å representere navnet eller et symbol på et hus for adressefeltene.

De fleste nettlesere kjenner i dag godt merkede inndatafelt som tilsvarer navn og adresse. Hvis brukeren lar nettleseren automatisk fylle ut og lagre personlig informasjon i innstillingene, vil nettleseren foreslå verdier for å fylle ut feltene. Dette gjør det å legge inn data raskere og mer nøyaktig ved å eliminere skrivefeil. Alle vinner.


Hva bør du gjøre