Hopp til hovedinnholdet

1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA)

Tekstavstanden skal kunne overstyres for å gjøre teksten lettere å lese

1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA)

Intensjonen med denne retningslinjen er å la folk endre tekst for å gjøre det lettere å lese. Personer med nedsatt syn bruker ofte en mye større standardfont enn personer med normalt syn. Testing av et nettsted ved å endre bokstav-, ord- eller linjeavstand kan simulere effekten av å bruke større skrifter. Personer med kognitiv funksjonsevne eller lesehemming kan lese bedre når det er mer mellomrom mellom bokstaver, ord, linjer eller avsnitt.

Brukeren vil justere disse verdiene ved å bruke et tilpasset stilark, plug-in i nettleser eller nettleserinnstillinger. Eier av nettstedet er ikke påkrevd å oppgi alternativer for å endre disse innstillingene, men siden må flyte riktig når disse innstillingene endres slik at alt innhold fremdeles er synlig.

Hva bør jeg gjøre

  • Som vi har sett med andre nye WCAG 2.1 suksesskriterier, bidrar responsiv design til å oppfylle kravene til tekstavstand. Ikke stol på containere i fast størrelse og la elementene flyte på siden.

Unntak

  • Menneskelige språk og skript som ikke benytter seg av en eller flere av disse tekststilegenskapene i skrevet tekst, kan samsvare med bare egenskapene som finnes for den kombinasjonen av språk og manus.
  • Ordlyden i suksesskriteriet spesifiserer innhold opprettet ved bruk av markup. Siden PDF ikke er et merkespråk, dekkes det ikke av denne regelen. Bildetekster, bilder av tekst og logoer dekkes ikke. Tekst implementert ved bruk av canvas element er også unntatt fordi det er betraktede bilder av tekst.

Eksempler

Den beste måten å møte dette suksesskriteriet er å bruke responsiv design og ikke bruke containere med fast høyde eller bredde.

Skjermbildet nedenfor viser først en del av en nyhetsside som inneholder to kolonner og tre rader med overskrifter på nyheter. Det er et bilde og overskriftstekst for hvert element.
Det neste skjermbildet viser effekten av å endre tekstavstand og linjehøyde. Noe av overskriftsteksten til hvert element vises ikke lenger.