Hopp til hovedinnholdet

2.5.4 Bevegelsesaktivering (Nivå A)

Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller ved brukerbevegelse, skal også kunne betjenes med brukersnittkomponenter

2.5.4 Bevegelsesaktivering (Nivå A)

Gjør det lettere for brukerne å betjene funksjonalitet gjennom forskjellige innganger utover tastaturet.

Dette suksesskriteriet handler om hensiktsmessig bevegelse for å forårsake en spesifikk handling. Dette betyr å bevege enheten selv eller bruke andre sensorer for å oppdage brukerbevegelse. Den inkluderer ikke geolokalisering eller andre sensorer som bestemmer bevegelse over jordoverflaten.

Eksempler på bruk av bevegelse for å forårsake handling er:

Rister mobilenheten for å angre den siste handlingen.

Vipp enheten til høyre for å gå fremover og til venstre for å bevege deg bakover gjennom en sekvens med trinn.

Bevegelser mot det brukervendte kameraet for å bevege seg fremover eller bakover gjennom en sekvens.

I alle tilfeller må brukeren kunne slå av bruken av bevegelse for å fullføre en handling. Og utvikler må gi en annen måte å utføre handlingen som ikke trenger enhetsbevegelse.

Hvem er dette bra for?

Personer med begrenset mobilitet kan ikke være i stand til å flytte enheten nøyaktig eller utføre bevegelser. Noen brukere har enhetene sine låst i en fast posisjon og kan ikke flytte dem. De med skjelving kan forårsake handling ved å flytte enheten ved en feiltakelse. Noen i et offentlig eller ustabilt miljø, for eksempel å sykle, i en bil eller buss, kan ikke være i stand til å bruke bevegelse eller bevegelser. Alle brukere drar nytte når det er alternative måter å samhandle med applikasjoner. Det er målet for inkluderende design og WCAG 2.1.

Eksempler

Et vanlig eksempel er å riste enheten for å angre å slette et element fra en liste. En kompatibel applikasjon gir en mekanisme for å slå av risting for å angre funksjonen. Det må også gi en annen måte å gjenopprette det slettede elementet på. Det kan være å legge til en knapp for å angre handlingen. Eller applikasjonen kan gi en måte å finne det slettede elementet og gjenopprette det.