Hopp til hovedinnholdet

4.1.3 Statusbeskjeder (Nivå AA)

Brukeren skal få statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring

4.1.3 Statusbeskjeder (Nivå AA)

I innhold implementert ved bruk av markup, kan statusmeldinger bestemmes i koden gjennom rolle eller egenskaper slik at de kan presenteres for brukeren av hjelpemiddelteknologier uten å få fokus.

Personer som bruker hjelpeteknologi er kanskje ikke klar over all informasjon som er lagt til på en side. Selv om flytting av tastaturfokus på innholdet er en måte å vise innholdet til brukeren, kan det være distraherende og bør bare skje for kritiske eller forventede endringer.

Statusmeldinger er eksempler på nytt innhold som er viktig for brukeren, men de er ikke viktige nok til å forårsake endring i fokus. Dette suksesskriteriet krever at utviklere legger til kode for å identifisere når statusmeldinger vises. Hjelpeteknologien kan bruke denne koden for å identifisere og presentere meldingen for brukeren.

Dette suksesskriteriet utvider 4.1.2 Navn, rolle, verdi til statusmeldinger. Nå må grensesnittkontroller og statusmeldinger være tilgjengelige for hjelpemidler.

Hva bør jeg gjøre

  • Bruk statusmeldinger for informasjon som er nødvendig, men som ikke endrer gjeldende fokus. Utviklere må kode statusmeldinger for å være gjenkjennelige med hjelpemidler.