Hopp til hovedinnholdet

Like muligheter for alle

Sosiale forskjeller gjør at noen barn og unge står utenfor fritidsaktiviteter, og for mange er tilgang på utstyr en barriere for å delta i sports- og friluftsaktiviteter. BUA (Barn, Ungdom og Aktivitet) er en sosial entreprenør som jobber for at alle barn og unge skal ha like muligheter til å drive med fysisk aktivitet og friluftsliv - uavhengig av bakgrunn og økonomi.

BUA ble stiftet i 2014 for å styrke og synliggjøre utstyrssentraler som låner ut sports- og friluftsutstyr til barn og unge. De vil gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr og dermed bidra til at flere barn og unge er jevnlig i fysisk aktivitet, og gi alle muligheten til å prøve flere og varierte aktiviteter - uten at forbruket øker.

Et etablert, men lite brukt tilbud

Over hele Norge finnes det utstyrssentraler hvor man kan låne sports- og friluftsutstyr - helt gratis. Utstyret er ofte helt nytt, og nesten ubrukt. Man kan låne alt fra langrennsski, skøyter, snowboard, sykler, telt og kano, til rulleskøyter, pennyboard, sykkelvogn og bæremeis. Likevel har tilbudet vært uoversiktlig, med manglende informasjon om lokasjoner, åpningstider, og hva slags utstyr man faktisk kan låne. Utstyrssentralene har i tillegg manglet et administrasjonssystem for registrering og reservering av utstyr, og flunkende nytt sports- og friluftsutstyr har forblitt ubrukt. Disse skattekamrene ønsket BUA å synliggjøre, slik at alle barn og unge kan prøve flere, og nye aktiviteter.

Det digitale utstyrsbiblioteket

BUA ville ha hjelp til å skape et digitalt utstyrsbibliotek: på lik linje som man låner bøker på et bibliotek, skulle barn og unge kunne låne sports- og friluftsutstyr. Utstyrsbibliotekets viktigste jobb er å inkludere alle barn og unge i sports- og friluftsaktiviteter. Desto viktigere var det for BUA å finne en samarbeidspartner som er like gode på å forstå menneskene som skal bruke den digital tjenesten, som de er på å utvikle teknologien bak.

På den ene siden består BUAs målgruppe av barn og unge som ofte har ulike forutsetninger for å bruke teknologi, i tillegg til at de stiller høye krav til kvaliteten på digitale tjenester. På den andre, frivillige ildsjeler i alle aldre som møter barn og unge i buene. De frivillige trengte et brukervennlig system som hjalp med å håndtere og registrere store mengder utstyr i forskjellige varianter og størrelser.

Da vi først møtte BUA hadde de mange tanker om hvilke funksjoner det digitale utstyrsbiblioteket skulle innholde og hvordan det skulle se ut. Sammen med BUA tok vi et steg tilbake, og startet med menneskene som skulle bruke tjenesten: først når vi forstår menneskene kan vi se på hvordan vi kan bruke teknologi for å møte behovene deres.

I utgangspunktet har vi hatt veldig liten kompetanse når det gjelder å utvikle en digital tjeneste, men vi har vært i gode hender. Vi har følt at Norse har kunnet lære oss opp og berike oss på de områdene. Resultatet har blitt helt fantastisk!

Monica Vogt, daglig leder i BUA

For å identifisere de viktigste behovene et digitalt utstyrsbibliotek skulle dekke for de forskjellige målgruppene startet vi med research for å danne oss en god forståelse av menneskene som skal bruke den ferdige løsningen. Basert på denne innsikten bygget vi ulike løsningsforslag som vi i flere omganger testet med mennesker i målgruppen. Samtidig som vi snakker med de som faktisk skal bruke tjenesten og designer de overordnede skissene, gjør vi en grundig teknologisk vurdering på hvordan løsningen faktisk skal kunne bringes til live. Det er dette vi kaller tjenesteutvikling.

Den digitale løsningen vi har bygget for BUA er en kombinasjon av en nettbutikk og et bibliotek. Løsningen måtte kunne håndtere store mengder informasjon og være i stand til å kalkulere tilgjengeligheten på alle varer, og ta hensyn til tilstand, varianter, farger, størrelser og låneperiode. Den nye, digitale BUA, gir oversikt over hver enkelt lokasjons utstyr, brukere, lån og reservasjoner. Hver utstyrssentral får sin egen bruker, der de kan oppdatere brukertilganger for andre frivillige, og lokal informasjon som åpningstider, adresse og kontaktinformasjon. Barn og unge som skal låne seg utstyr kan enkelt finne sin nærmeste utstyrssentral og se hva slags type utstyr de kan låne.

Norse har helt siden starten vist et særlig engasjement for Bua og problemstillingene vi jobber med. Det har vært ekstra gøy å jobbe med de, og de har strukket seg lenger enn en vanlig leverandør.

Monica Vogt, daglig leder i BUA

Bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk med BUA

Løsningen vi har utviklet for BUA har samlet utstyrssentralene i Norge i et digitalt utstyrsbibliotek som gjør det enkelt å finne fram til den nærmeste utstyrssentralen og å se hva man kan låne. Barn og unge kan bruke løsningen til å låne seg sports- og friluftsutstyr, og får mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. I tillegg senkes terskelen for å drive med fysisk aktivitet og friluftsliv.

Idag er BUA etablert i 97 kommuner, fordelt på 18 fylker, og de fortsetter å vokse. Gjennom tilgjengeliggjøring av utstyr spares både miljøet og lommeboka, som er positivt når Norge er på forbrukstoppen i Europa når det gjelder innkjøp av sports- og friluftsutstyr.