Hopp til hovedinnholdet

Digitalisering av tradisjonell industri

I Norse tror vi at en sømløs overgang mellom mennesker og teknologi bidrar til å skape reell endring og innovasjon. Mange industrier ligger fortsatt langt bak - både når det gjelder teknologi og bærekraft. Hvordan kan teknologi bidra til å dytte en tradisjonell industri som oljebransjen i riktig retning og samtidig gjøre det enklere for menneskene i bransjen å ta de rette valgene - hver dag?

Manuelle prosesser og uinformerte valg

Oljebransjen er en tradisjonell bransje med stort behov for digitalisering. Oljeselskaper chartrer, det vil si leier, ofte skip for å gjennomføre forskjellige offshoreoppdrag, som å flytte en plattform eller frakte mannskap til eller fra ulike lokasjoner. Å chartre et skip i oljebransjen er en tidkrevende og manuell prosess, hvor alt gjøres over telefon, e-post, SMS og i Excel-ark.

Å fremskaffe informasjon om tilgjengelige skip har vært vanskelig, og den kompliserte prosessen med å chartre skip har gjort det nødvendig å bruke en skipsmegler. Skipsmegleren formidler informasjon mellom to to partene, rederiet som stiller skip til disposisjon på den ene siden, og selskapet som skal leie på den andre. Dette mellomleddet har bidratt til at informasjonen hver av partene får tilgang til styres av megleren. Dermed begrenses muligheten til å ta valg basert på sammenlignbar og objektiv data.

Den globale oljebransjen står også overfor en rekke miljømessige utfordringer, og forurensende fartøy som bruker fossilt brennstoff dominerer fortsatt. Det blir snakket varmt om nye initiativ, men det er fortsatt lite konkret handling. Selv om det rettes fokus på miljø og det grønne skiftet, bidrar ikke bransjen i stor nok grad til de felles målene vi har satt for å unngå en global klimakrise. Dagens systemer for å leie skip er ikke lagt opp til at man kan ta miljøvennlige valg - miljøvurderinger er i stor grad opp til det enkelte selskap, og informasjon om fartøyenes miljøavtrykk er mangelvare.

Anbudsplattform for rederier og oljeselskaper

Sammen med Norselab og en erfaren bransjeekspert med bakgrunn fra både oljeselskap og skipsmegling, skapte vi VesselAdmin - en startup som bidrar til å digitalisere oljebransjen.

Gjennom en anbudsplattform får rederier tilgang på informasjon om ulike oppdrag og mulighet til å stille fartøyene sine til disposisjon. Oljeselskapene kan deretter velge fritt mellom fartøy basert på tilgjengelighet og egne skreddersydde spesifikasjoner. Plattformen bidrar til en sårt trengt åpenhet i oljebransjen, og styrker kundenes forbrukermakt.

For å få til dette, kreves en grundig forståelse av hvordan skipsmeglermarkedet fungerer i dag, hvilke behov de ulike partene har, og man må samtidig sørge for at løsningen er innenfor gjeldende lovverk og reguleringer. Gjennom grundige undersøkelser lærte vi om ulike områder og prosesser for informasjonsoverføring, og forstod raskt viktigheten av dokumentasjon i alle faser av et oppdrag. Funnene våre var med på å forme en kompleks prototype som måtte ta hensyn til to svært ulike brukergrupper i samme tjeneste, med skipsredere på den ene siden, og oljeselskaper på den andre.

En av utfordringene med VesselAdmin var at tjenesten måtte utvikles “under radaren” - plattformen var en helt ny tjeneste som ikke eksisterte i det norske markedet fra før av. Dette gjorde det vanskelig å følge et av de viktigste prinsippene for god tjenesteutvikling, nemlig brukerinvolvering. Vi måtte jobbe smart, og benytte innsikt og innspill fra ulike ressurser og brukere - uten å avsløre hva vi faktisk jobbet med. Etter å ha utviklet og testet en løsning som dekket minimumsbehovet, involverte vi en ledende aktør innen norsk oljesektor for å få reelle tilbakemeldinger fra en potensiell kunde.

Den ferdige løsningen inneholder funksjonalitet som er viktig for at oljeselskaper og rederier skal fungere effektivt og optimalt. For eksempel måtte løsningen inneholde et kommersielt skåringssystem for fartøyer på markedet, og et automatisert anbudssystem. Løsningen viser også sanntidsstatus på 3600 skip, som gir oljeselskaper verdifull innsikt i et marked som er i stadig endring. Dette er helt ny funksjonalitet som ikke har eksistert i dette markedet tidligere.