Hopp til hovedinnholdet
22.11.2020

Fra verktøykassa: How Might We

I denne spalten gir vi deg innblikk i verktøy vi bruker for å utvikle digitale konsepter, tjenester og løsninger. Denne gangen gir vi deg en introduksjon til How Might We - en øvelse som har sitt utspring fra Googles Design Sprint.

Hva?

“How Might We” (HMW) er et verktøy som brukes som en del av innsiktfasen. På dette tidspunktet har man forankret prosjektet og samlet ulike personer på tvers av organisasjonene for å avdekke mulige utfordringer. Verktøyet hjelper arbeidsgruppa med å ta på seg problemløsningshatten og resulterer i tydelig definerte spørsmål man kan jobbe videre med og idéskape på.

Hvorfor?

Kort fortalt er HMW en øvelse hvor man snur problemer om til muligheter. Det handler ganske enkelt om å snu tankesettet om til et løsningsfokus, slik at man kan begynne å definere hvordan man kan løse problemet til de man designer for. På slutten av øvelsen skal dere sitte igjen med forskjellige utgangspunkt (spørsmål) som dere kan ta med videre og idémyldre rundt.

Vi bruker denne øvelsen for å hjelpe oss med å se mulighetene i et problem. Å formulere mulighetene som spørsmål skaper rom for innovasjon og ideskaping.

How Might We er en øvelse som hjelper dere med å ta på problemløsningshatten.

Hvordan?

For å gjennomføre øvelsen trenger du postit-lapper, tusjer og en tavle. Hvis dere samarbeider digitalt er verktøyet Miro godt å bruke.

Steg 1:

På forhånd har man definert et problemområde eller en utfordring. Ha hele tiden i bakhodet hvilket problemområde man skal løse og hva som er målet med prosjektet.

Steg 2:

Del ut postit-lapper til deltakerne (dette trenger du naturligvis ikke hvis dere samarbeider digitalt) og forklar hensikten med øvelsen.

Steg 3:

Ha hele tiden problemområdet i bakhodet og be hver person formulere ett eller flere “Hvordan kan vi”-spørsmål. Man kan for eksempel svare på “Kundene våre finner ikke frem til den riktige informasjonen” slik:

“Hvordan kan vi hjelpe kundene med å finne frem til riktig informasjon på en raskere måte?” Eller “Hvordan kan vi gi rett informasjon med bare et klikk”

Pass på at spørsmålene ikke er for spesifikke - målet er til syvende og sist å generere idéer som kan løse problemet.

Det neste man må gjøre er å sette en stoppeklokke på 2-5 minutter, og la alle deltakerne jobbe individuelt for å komme opp med så mange “How might we?”- spørsmål som de kan.

Steg 4:

Når alle har kommet opp med så mange HMW-spørsmål som mulig skal dere stemme over hvilke spørsmål man ønsker å jobbe videre med. Hvis dere samarbeider fysisk kan du dele ut små klistremerker som deltakerne fester på spørsmålene de vil gå videre med, hvis dere samarbeider digitalt har Miro en stemmefunksjon.

Gi alle deltagerne 3-5 stemmer hver, og gi beskjed om at det er lov til å stemme på én lapp flere ganger. Til slutt skal dere sitte igjen med 2-3 spørsmål som dere kan ta med videre inn og idéskape på.

Tips til deg som fasiliterer:

Send ut en beskrivelse av øvelsen i forkant slik at deltakerne har mulighet til å lese seg opp på øvelsen. Når dere samles, sørg for å forklar øvelsen og målet godt sånn at dere unngår misforståelser underveis.

Les også: Anbefalte verktøy til verdiskapning på hjemmekontoret


Skrevet av

Norse Digital