Hopp til hovedinnholdet
22.09.2020

Fra verktøykassa: Round Robin

I denne spalten gir vi deg innblikk i verktøy vi bruker for å utvikle digitale konsepter, tjenester og løsninger. Først ut er Round Robin.

I Norse bruker vi en rekke verktøy for å utvikle digitale konsepter, tjenester og løsninger.

Hva?

Round Robin er en øvelse vi bruker i tjenesteutvikling der vi får idéene ned på papir, fremfor å diskutere de muntlig i gruppen. På denne måten får vi alle til å delta og komme med gode innspill på andres idéer. Denne øvelsen kan du bruke med alle former for idémyldring/tankekart.

Hvorfor?

Vi bruker Round Robin som en øvelse for å bygge videre på andres idéer og synspunkter, uten å snakke i munnen på hverandre. Denne metoden gir alle i gruppen lik stemme i idémyldringen, og vi får raskt opp konkrete idéer som gruppen kan jobbe videre med. Fordelen med denne øvelsen er at den inkluderer alle, ikke bare de som roper høyest i rommet, slik at flere får bidratt. Ulempen men øvelsen er at det ikke er anonymt, som kan sørge for at noen begrenser seg under øvelsen. Dette kan man løse ved å blande alle arkene og dele ut selv.

Hvordan?

3x3 minutter, 2 minutter pause mellom hver runde for å lese igjennom det den forrige har skrevet. Vi har laget en mal, som vi deler ut til gruppen. Alle velger hver sin idé eller løsning, og skriver den ned på papiret. Deretter sendes papiret videre, og neste deltaker supplerer med konstruktiv kritikk, og forslag til hvordan man kan gjøre idéen eller løsningen til den forrige personen enda bedre. Til slutt sendes papiret videre en siste gang, og den tredje personen leser gjennom både opprinnelig idé og kritikken, før han/hun skriver ned den endelige løsningen basert på det som står over og sine egne tanker. Til slutt presenteres alle løsningene av den personen som har arket og vi henger de opp på veggen for avstemming i gruppa.

Her kan du laste ned vår versjon av Round Robin.


Skrevet av

Aleksander Ueland