Hopp til hovedinnholdet
20.10.2021

Ikke stå stille: en introduksjon til Business Model Canvas

I denne spalten introduserer vi ulike verktøy vi bruker når vi utvikler digitale produkter og tjenester i Norse. Denne gangen tar vi en nærmere titt på Osterwalders Business Model Canvas.

Business Model Canvas er et verktøy utviklet av Alexander Osterwalder i 2005, og som siden har blitt brukt av forretningsutviklere verden over. Uten å gå for mye i detalj, er nok den enkleste forklaringen av Business Model Canvas at den gir oss en forståelig oversikt over alle ressurser og prosesser bedriften må beherske for å nå deres mål (i de fleste tilfeller handler det vel gjerne om å tjene penger?).

Modellen består av ni ulike deler, eller “byggeklosser” om du vil, som hjelper dere å kartlegge og gi en visuell fremstilling av hvordan ting i bedriften henger sammen.

Arbeid med å lage en god og oversiktlig forretningsmodell er viktig ettersom den gir dere bred innsikt og god oversikt over de ulike mulighetene dere har, samtidig som den fungerer som en styringsmodell for å fatte riktige beslutninger.

Måten vi bruker modellen på er som en veiviser for hvordan idéer skal eller bør tas ut. Dette gir et lettfattelig sammendrag av initiativet, som enkelt lar oss identifisere hvilke konsekvenser endringer i de ulike delene har for hverandre.

Ettersom modellen er dynamisk, er det fornuftig å utarbeide den parallelt som dere jobber med idéene eller utvikling av driften.

Under følger en enkel beskrivelse av de ulike byggeklossene i forretningsmodellen.

Kundesegment - Hvem skaper vi verdi for?

I denne delen av modellen ser vi litt nærmere på din kunnskap om brukernes motiver for å kjøpe eller bruke produktet ditt. Dette er helt avgjørende informasjon for å kunne målrette verdiforslaget sånn at det skaper mest mulig verdi.

Her er det fornuftig å fokusere på segmenter som er betalingsvilje ovenfor verdien du vil levere.

Typisk kan man begynne med å besvare følgende spørsmål:

Hvem er kundene og brukerne dine? Er det kvinner eller menn, hvor gamle er de og hvor bor de? Hvem er de viktigste kundene du vil nå?

Verdiforslag – Hvilket problem løser vi?

Verdiforslaget beskriver hva som gjør ditt produkt unikt satt opp mot kundens behov. Kundeverdien fanger essensen i hva løsningen på kundens problem er, og bør dermed ikke beskrive produktet eller tjenesten i seg selv, men heller hva kunden faktisk opplever som verdi ved å anvende produktet eller tjenesten. Her er det altså best dersom man klarer å svare på hvilket problem eller behov du tilbyr å dekke for dine kunder og brukere.

Kanaler – Hvordan og hvor skal verdien kommuniseres?

Kanalene som beskrives kan være både digitale og fysiske, iblant også eid av en tredjepart, og de forskjellige kanalene aktiveres gjerne på ulike tidspunkter av kundereisen. Dette kommer naturligvis an på hva du tilbyr. Oftest deler vi inn kanaler i distribusjons-, kommunikasjons- og salgskanaler.

Eksempel på spørsmål man kan besvare her kan være:

Hvilke kanaler brukes i dag for å tiltrekke og betjene kundene? Hvilke kanaler foretrekker kundene best? Hvilke kanaler ser ut til å passer best til kundenes atferd? Hvilke kanaler fungerer best? Hvilke kanaler er mest lønnsomme? Hvordan er integrasjonen mellom de kanalene vi har?

Kunderelasjon – Hva slags relasjon skal vi ha til vårt segment?

Her kartlegges forholdene en bedrift har til kundene sine. Kommunikasjonskanaler står sentralt og man må bestemme seg for hvordan man ønsker å hjelpe kundene sine dersom noe skulle oppstå.

Spørsmål å besvare her kan for eksempel være:

Hvordan etableres kunde- eller brukerrelasjoner? Hvilket forhold forventer kundesegmentene at du utvikler med de? Hvordan betjener du kundene i dag? Hvilke relasjoner er best for virksomheten? Hva gjør du for å opprettholde og utvikle de eksisterende relasjonene? Hvordan integreres relasjonene med resten av forretningsmodellen?

Inntektsstrøm – Hva tar vi betalt for, og hvordan skjer dette?

Her beskrives hvordan virksomheten skal tjene penger. Det finnes flere måter å ta betalt på, for eksempel fast pris, abonnement, auksjonsverdi eller taksering.

For å beskrive dette godt bør følgende spørsmål besvares:

Hvilke elementer i verdiforslaget ditt gir verdi til kundene dine som de faktiskt er villig til å betale for? Hvor mye er de villige til å betale? Hva betaler de i dag? Hvordan betaler de? Hvordan foretrekker de å betale? Hvor mye bidrar hver inntektsstrøm til den totale omsetningen?

Nøkkelressurser – Hvordan oppfyller vi det vi lover?

En ressurs kan være fysisk eller ikke-fysisk. Det er gjerne disse nøkkelressursene som gir deg fortrinn gjennom å gjøre deg konkurransedyktig, og er gjerne selve grunnen til at du i det hele tatt kan drive med det du gjør. Her bør vi helst klare å beskrive hva de viktigste fysiske, økonomiske, immaterielle eller menneskelige ressursene i virksomheten er.

Kjerneaktiviteter – Hva må vi gjøre for å få til dette?

De viktigste aktivitetene bedriften din gjør for å levere sitt verdiforslag. Her bør man kartlegge

hvilke aktiviteter i bedriftens verdikjede som er avgjørende for at forretningsmodellen skal lykkes.

Nøkkelpartnere – Hvem bør vi samarbeide med?

Her kartlegges hvilke partnere som er viktig for at modellen skal henge sammen og de ulike delene skal fungere godt sammen.

Eksempel på viktige spørsmål å besvare:

Hvem er dine viktigste partnere? Hvilke er hovedleverandørene dine? Hvilke ressurser trenger dere fra partnere? Hvilke sentrale aktiviteter utføres i dag av partnere?

Kostnader – Hva slags kostnader har vi?

Virksomhetens kostnader knyttet til forretningsmodellen.

Eksempel på spørsmål man kan stille seg:

Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen? Hvordan fordeler kostnadene seg? Hvilke viktige ressurser er dyrest? Hvilke sentrale aktiviteter er dyrest?

Hold tempoet oppe med Business Model Canvas!

I Norse bruker vi gjerne Business Model Canvas i så tidlig fase som mulig, da dette er bedre ressursbruk enn å bruke unødvendig mye tid og energi på en superdetaljert forretningsplan. Modellen er spesielt god å bruke når man skal prioritere ulike idéer og vurdere de opp mot hverandre.

Vi begynner gjerne med å skissere flere ulike varianter, og tenker på den måten veldig alternativt. Erfaringsmessig er det aldri eller i hvertfall veldig sjeldent at den første idéen som dukker opp er den absolutt beste. Gjennom å bruke denne modellen er vi i stand til å skissere mange alternative idéer, som naturligvis til syvende og sist må testes gjennom et tjenesteutviklingsprosjekt.

Når det kommer til nye idéer er det gjerne vanskelig å forstå hvor man skal starte og hvordan man skal teste eller dokumentere hva som faktisk fungerer. Her hjelper et Business Model Canvas oss med å etablere et aktivt forhold til forretningsplanen, og på den måten kan vi justere den i takt med at vi tilegner oss ny kunnskap.

For å holde tritt med konkurrentene og kundenes stadig økende forventninger, er man nødt til å jobbe strukturert med forbedring av det eksisterende, samtidig som man bygger for fremtiden.

Det må skapes en kultur som gir et kontinuerlig tilsig av små og større initiativ som flytter bedriften fremover. Veien fra idé til produkt er ikke nødvendigvis så lang, men man må tørre å teste ut ideér som ikke nødvendigvis blir til noe, noensinne.


Vil du utforske et digitalt initiativ med oss?

Ta gjerne kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat!

Forretningsutvikler
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital