Hopp til hovedinnholdet
17.03.2021

Legg til rette for en tilbakemeldingskultur!

I Norse pleier vi å si at vi jobber innsiktsbasert. Enten vi jobber med en startup eller mer etablerte kunder, er det å stille spørsmål sentralt. Slik finner vi brukerbehov, avdekker ønskene som ligger til grunn for produktet eller tjenesten som skal bygges, og setter oss inn i strategien som ligger til grunn.

Verktøy for å gi og få tilbakemeldinger kan gjøre det hele strukturert og kanskje litt mindre skummelt.

Spørsmål hjelper oss å finne kjernen i problemet eller oppgaven som skal løses. Spørsmål sikrer at løsningen er kommersielt bærekraftig og er med på å skape forankring. Med andre ord tror vi at læring er en viktig del av både digital produktutvikling og innovasjon. Ved å stille spørsmål utvikler vi oss både personlig, og som selskap.

Et supplement til å stille spørsmål er å gi tilbakemeldinger. Men - både å gi og å få tilbakemeldinger kan oppleves som ubehagelig. Og i en krevende hverdag - spesielt når alle sitter godt plantet på hjemmekontoret - kan det være vanskelig å opprettholde et godt blikk bakover for å identifisere hva som har vært positivt eller negativt.

Derfor er det nyttig å ha både kultur og verktøy for å gi tilbakemeldinger. Med kultur kommer hyppighet på tilbakemeldinger, og slik får vi positive bidrag til relasjonene mellom oss og kan jobbe bedre sammen som team. Ved å gi hverandre tilbakemeldinger bygger vi også tillit, som igjen skaper mer åpenhet. Verktøy for tilbakemeldinger gjør det hele strukturert, og kanskje litt mindre skummelt.

Stop, Keep, Start

Verktøyet vi vil dele er et som vi selv har adoptert og bruker i egen organisasjon. Ute i verden kalles det gjerne SKS (Stop, Keep, Start), eller Start, Stop, Continue. Hos oss kaller vi det bare Norse Feedback. På samme måte som at det har flere navn, brukes det også forskjellig.

Noen bruker det på teamnivå, andre på et mer personlig plan. For noen er det en avslutning på en sprint, hos andre tas det frem på slutten av et prosjekt, kvartal eller hver uke.

Uansett skala og hyppighet; prinsippet er det samme. Verktøyet gir oss anledning til å se på noe vi har vært gjennom for å identifisere ting vi burde slutte med, ting vi bør fortsette med og ting vi bør starte med. Med rammeverket på plass, og kultur for å bruke det, kan vi effektivt flytte oss videre og bli bedre - sammen.

1. Stopp - Hva bør vi slutte å gjøre?

Dette er aktiviteter som er ineffektive, bortkastede eller har en negativ effekt på arbeidet vi ønsker å utføre. Her trenger man ikke begrense seg til et område, men se på både handlinger vi utfører og mer tekniske aspekter. Bruker vi en formålstjenelig møteform? Er kommunikasjonen effektiv? Er verktøyene og rammeverkene vi bruker effektive nok?

2. Continue - Hva bør vi fortsette med?

Her løfter vi frem aktiviteter og måter å jobbe på som vi har testet, men som ikke nødvendigvis er etablert hos oss enda. Det kan være et nytt rammeverk, en ny plattform (rekk opp hånda hvis du prøve miro.com for første gang i mars 2020!), eller rett og slett en ny måte å si noe på.

3. Start - Hva bør vi starte å gjøre?

Her åpner vi opp for ting vi tror kan forbedre måten vi jobber på, effektivisere prosesser, eller rett og slett bare være tydeligere på budskap. Også her er det rom for å foreslå tekniske aspekter, men også mer mellommenneskelige aktiviteter. Kanskje vi alle har godt av å starte med å sette av 50 minutter til det ukentlige møtet, heller enn den timen vi har hatt det siste året?

For å avslutte med litt tilbakemelding: Slutt å tro at alt du alltid har gjort må fortsette å være slik! Fortsett å tro at det er mulig å gjøre det bedre. Start gjerne med å innføre en kultur for tilbakemelding i egen organisasjon. Apropos miro, de har en fiks ferdig og klar template du kan benytte her.