Bygger du produktet ditt i blinde?

I hvilken fase skal man egentlig hente inn innsikt fra brukerne? Når er det riktige tidspunktet? Dette spørsmålet får vi ofte. Svaret er enkelt. Akkurat nå! Jo tidligere du involverer brukerne, jo større innvirkning vil funnene ha for produktet ditt. Det viktigste er ikke å følge en rigid å lang prosess på innhenting av data, men å kaste seg ut i det og lære underveis som produktet blir til.

Hva vil du egentlig vite?

Det viktigste spørsmålet du må stille deg selv før du velger en tilnærming til innhenting av innsikt er: Hva vil du egentlig vite?

Du må forstå hva produktet ditt skal gjøre (behovene brukerne har, samt oppgavene/problemene de ønsker løst) før du kan bekymre deg om produktet faktisk løser disse riktig (brukervennlighet).

Hvilke spørsmål er viktig å stille?

  • Hvem er brukerne?
  • Hvilke behov har de?
  • Hva er motivasjonen og målet dems?
  • Hvilke andre produkter bruker de?
  • Hvilke antagelser har du om brukerne som du må få verifisert?

Først når du har kartlagt hva du ønsker å finne ut av, kan du velge tilnærmingen.

Hvilke metoder finnes?

Her kunne jeg ramset opp mange, men lar denne oversikten utarbeidet av Nielsen Norman Group tale for seg. Oversikten viser de mest brukte metodene hentet fra deres “UX Careers Survey”. Det fine med denne listen er at den er kategorisert etter området metoden egner seg best til.

Flere av metodene vist i oversikten over resulterer i mye data, men blir fort for distansert fra produktet som skal skapes og ender opp med å samle støv.

Vårt mantra i Norse er å få noe konkret å håndfast ut til brukerne så raskt som overhodet mulig. Gjerne i en prototype form (fra tidlig papir-prototyper, til mer interaktive prototyper). De viktigste brukergruppene kommer til vår “User Lab” hvor vi kjører en brukertest hvor vi ber de tenke høyt mens de utfører oppgavene og scenarioene vi vil de skal teste. Dette gir oss reell innsikt vi faktisk kan agere på. Vi observerer den reelle bruken, opplever reaksjonene, samt går i dialog for å verifisere eller avkrefte våre hypoteser og forretningskritiske spørsmål. Man minimerer dermed risikoen og investerer dermed ikke tid og penger på et produkt som bygger på ukjente faktorer eller antakelser.

📚 Vi har tidligere skrevet om hvorfor du bør bruke “Produkt Design Sprinter”, som er en ypperlig brukersentrert tilnærming.

Kort oppsummert

Skap et produktteam med en nysgjerrig mentalitet rundt brukerne og bruken av produktet ditt. Brukerinvolveringen er ikke noe som skjer i enkelte faser eller i enkelte perioder. Brukerne må involveres, i alle faser.
Det riktige tidspunktet er som nevnt…nå!