Du må involvere brukeren i informasjonsarkitekturen din

Skal du i gang med et redesign av nettsiden eller appen din? Ikke hopp over informasjonsarkitekturen! En god informasjonsarkitektur kan stå for hele 80% av brukervennligheten på en nettside.

Målet med en informasjonsarkitektur er å hjelpe brukeren å fullføre oppgaver eller finne den informasjonen de letter etter. Kort forklart, dekke behovet brukeren hadde når den tok turen inn på nettsiden din eller åpnet appen. Så hvordan kommer man frem til en solid informasjonsarkitektur? Jo, man involverer brukeren i arbeidet!

God navigasjon starter med en god informasjonarkitektur

Informasjonsarkitekturen er strukturen på alt innholdet på nettsiden eller i appen din. Hvis du dukker under de pene bildene og de vakre fargene, så er hvilket som helst digitalt produkt en samling av informasjon. Det fine er at dette arbeidet tvinger oss til å se og fokusere på det mest fundamentale, nemlig flyten og begrepsbruken. Jo bedre vi syr dette sammen, jo lettere er det for brukeren å forstå og navigere seg rundt. De forstår hvor i løsningen de er, samt hvor informasjonen de leter etter er i forhold til posisjonen sin.

Du kan sammenligne informasjonsarkitekturen med de første byggeklossene du legger ned når du bygger et hus. Tar du deg ikke tid til å legge et godt fundament, vil huset bli vaklete. Gjør du det riktig, vil en god informasjonsarkitektur være skalerbar i tråd med at nettsiden eller appen din vokser. Man kan bygge på med innhold, uten å være redd for at alt blir rotete og ustrukturert.

Start prosessen med følgende øvelse

Kortsortering er ikke den eneste øvelsen du bør gjennomføre når du utarbeider strukturen, men er en del av den brukersentrerte prosessen.

Kortsortering

Øvelsen fungerer like godt i fysisk form som digitalt. Kortsortering er en ypperlig øvelse for å sette i gang prosessen med utarbeidelsen av informasjonsarkitekturen. Den er også meget effektiv. Kortsortering gir deg innsikt i hvordan brukerene dine ville organisert innholdet ditt. Du får dermed beslutningsgrunnlag fra reelle brukere, noe som er meget viktig.

Skriv ned informasjonen du ønsker å få sortert ned på så mange kort du har behov for. Få med både brukermål og konkret innhold.

Åpen eller lukket

Øvelsen kan enten kjøres i åpen eller lukket form. En åpen variant er den mest fleksible. Her er deltakeren helt fri til å organisere kortene og navngi gruppene etter hva de selv synes gir best mening. De er også fri til å endre begrepet eller informasjonen som står på kortet til sitt eget forslag.

Velger du den åpne varianten innhenter du god innsikt og er kommet langt på vei i forhold til å skape en intuitiv struktur på brukernes premisser.

Lukket kortsortering legger opp til at deltakeren sorterer kortene opp mot fastsatte kategorier og begreper. Dette er nyttig når du ønsker innsikt fra brukere rundt hvordan de sorterer innholdet i en alt fastsatt struktur eller når du lurer på hvor nytt innhold skal plasseres.

Øvelsen egner seg til alt fra å sortere produkter i kategorier på nettbutikken din eller til å organisere en FAQ. Du vil sitte igjen med gode begreper og kategorier brukeren forstår og kjenner seg igjen i.

Et par nyttige tips

  • Rekrutter deltakere fra målgruppen din
  • Gi deltakeren klare instruksjoner og en tidsramme (slik holder du tiden)
  • Det er helt greit hvis deltakeren ikke klarer å sortere alle kortene, det er verdifull innsikt å ta med videre
  • Gjør opptak av hver deltaker, be de tenke høyt
  • Ikke avbryt deltakeren underveis
  • Ta notater!
  • Når seansen er over, ta bilde av resultatet
  • Still oppfølgingsspørsmål

Analyser resultatet

Når du har gjennomført øvelsen med nok deltakere fra målgruppen din er det på tide å analysere resultatet. Målet er å identifisere mønster som gikk igjen fra de ulike sesjonene. Var det kort flere deltakere slet med å plassere? Kom det frem noen nye forslag på begreper? Eller ble kort ble plassert i de samme gruppene ofte?

Oppsummer funnene i en enkel rapport.

Valider med en prototype

Er du så heldig at kortene ble plassert rimelig likt har du en grei vei videre for å utarbeide den nye informasjonsarkitekturen. Er det ting du fortsatt er usikker på, valider hypotesene dine med en rask innholdsprototype som du distribuerer ut i en brukertest opp mot målgruppen din. Gjør justeringer og iterer til informasjonsarkitekturen er logisk for både deg som bedrift og for brukerne.

Til slutt, et par nyttige verktøy