Impact Mapping - Hva er det?

Dette er artikkel 2 i en serie korte artikler som tar for seg verktøy og metoder for digital produktutvikling.


Impact Mapping er en strategisk planleggingsteknikk som egner seg ypperlig til digital produkt og tjenesteutvikling. Teknikken lar teamet ditt sette klare strategiske mål med en visuell fremstilling på hvordan disse målene skal nås, samt en dypere felles forståelse.

Impact Mapping kan brukes på et overordnet produktnivå, men også helt ned på enkeltfunksjoner i produktet. Det skaper et felles språk som knytter ulike roller i produktteamet sammen og sørger for at man har fokus på det som faktisk skaper verdi.

Et Impact Map deles inn i 5 deler:

 1. Forretningsmålet
 2. Personas
 3. Ønsket handling
 4. Hvordan inspirerer du til ønsket handling?
 5. User stories

Definer målet

Den første delen av et Impact Map er defineringen av hvilket forretningsmål du ønsker å nå. Skriv ned målet og sørg for at målet er målbart og innenfor en gitt tidsperiode.

Tenk igjennom følgende:

 • Hva ønsker du å oppnå
 • Hvorfor er det viktig å nå dette målet?
 • Hvordan vet du om du har nådd dette målet?

Fra eksempelet over:

En nettbutikk ønsker å øke salget med 30% i q2. Dette er et konkret tidsbestemt og målbart mål.

Identifiser personas

Hvem er personasene som sørger for at du når målet ditt? Dette kan både være eksterne, men også interne ressurser.

Tenk igjennom følgende:

 • Hva vet du om denne personasen?
 • Hva trenger den?
 • Hvilke frustrasjoner står den ovenfor?
 • Er det noe du kan bidra med for å løse disse problemene?

Har du svar på dette vil det være lettere å finne ut hva som kan inspirere de til å gjennomføre ønsket handling. Så invester tid i forståelsen av målgruppen din.

Hvis det er personas som kan hindre at dere når målet deres, dokumenter også disse slik at dere kan legge til rette for at dette ikke skjer. Dette perspektivet er også viktig å kartlegge.

Ønsket handling

Når man har jobbet ut de ulike personasene er det viktig å tenke ut hvilken handling du ønsker at disse skal utføre. Start med personasen du har mest troen på vil ha størst påvirkning for å nå ønsket mål.

Fra eksempelet over:

Det er to ønskede handlinger vi vil at en returnerende kunde skal gjøre. Igjen er det viktig å legge opp til noe som er målbart. Vi ønsker at de skal:

 1. Referere flere venner
 2. Handle flere produkter

Hvordan inspirerer du til ønsket handling?

Tenk igjennom hva dere som organisasjon eller produktteam kan gjøre for å støtte opp om ønsket handling.

Fra eksempelet over:

For å øke antall venner en returnerende kunde refererer til butikken, er et av tiltakene å gi ut en personlig rabattkode.

Utarbeid user stories

Den siste øvelsen blir å forme denne reisen ut i en konkret user story. Et enkelt oppsett på en user story kan se slik ut:

Som en (personas) vil jeg (behov/funksjon) for å / så jeg (verdi/fordel)

Eksempel på en user story kan være:

Som en eksisterende kunde vil jeg ha en liste på mine siste kjøp for å enkelt å kunne kjøpe produkter jeg har handlet tidligere.

Når man har fylt ut et Impact Map så sitter du igjen med en rekke hypoteser du nå kan teste.

Det å klare å se det store bildet, samtidig som du har en klar produktstrategi med tydelige mål er viktig i utviklingen av et godt digitalt produkt. Impact Mapping lar deg raskt brekke ned abstrakte tanker ned til konkrete “User Stories” som er forankret opp mot bruker og forretningsstrategi. Man kartlegger på en meget rask og effektiv måte reisen fra målsetting til funksjoner og idéer som kan implementeres.

Øvelsen egner seg godt både i planleggingen av neste produkt sprint som i utviklingen av ny digital kundereise.

Lykke til med ditt digitale prosjekt. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å prøve ut Impact Mapping 💪