To run product design sprint or not to run product design sprint, that is [not] the question.

Du har kanskje hørt begrepet produkt design sprint før? Konseptet produkt design sprint er ikke en ny metodikk, det stammer opprinnelig fra Agile og Lean-metodene. Mange bedrifter har benyttet seg av design sprint metodikken, eller laget sine egne versjoner av sprinten, men det er altså Google Ventures som har fått terminologien ut til et bredere publikum og er selve front-runneren av denne måten å jobbe på.

En produkt design sprint har som mål å validere enhver forretnings- eller produkt ide gjennom rask prototyping og brukertesting. Navnet produkt design sprint kan ofte skape forvirring, det handler nemlig ikke om å velge den riktige fargepaletten for produktet ditt eller hvilken font som skal brukes på nettstedet ditt. Det handler om testing av selve kjernen av ideen din.

Er en produkt design sprint noe for deg?

I de aller fleste tilfeller er svaret ja. Produkt design sprint er en verdifull metode for alle typer produkter, alt fra en ide til et faktisk produkt, og for et oppstartsselskap så godt som et etablert selskap.

Ved å benytte seg av en produkt design sprint akselerere du produktdesign- og utviklingsprosessen, du sparer tid og penger fordi du bruker mye tid i begynnelsen for å spisse konsept og produkt, og du får en umiddelbar validering av produktet. Det gjelder å bevege seg raskt, validere tidlig, eller faktisk drepe en ide før du bruker måneder på å utvikle et produkt som du ikke burde ha investert tid eller penger på i første omgang.

Når du kjører en produkt design sprint tvinges du til til å dykke ned i grunnleggende tenkning og testing som er nødvendig for å bygge et produkt som folk vil ønske å bruke. En produkt design sprint dyrker kreativ tenkning, og lar deg tenke mer som et oppstartsselskap, med den fordelen av å generere tiltak og målbare mål for suksess.

Under er fem gode grunner til hvorfor vi i Norse gikk bort i fra tradisjonell brainstorming og begynte å kjøre produkt design sprints.

1. Mer konsentrert arbeid og mindre snikk snakk

Produkt design sprint er designet for å gjennomføres på under en uke, og tvinger deg til å løse problemer og utvikle ideer raskt. Sprinten skal tross alt gjennomføres på fem dager og ikke 6 måneder.

En produkt design sprint er ikke en typisk “tenk utenfor boksen” brainstorming øvelse. Den er fokusert, rask og tidsbestemt, og på mange måter ganske slitsomt. Likevel presser den deg til å få fram det beste av din kreativitet i et resultat av noen ganske intense øvelser.

Har du noen gang trodd at du klarer å skissere ut åtte forskjellige design forslag til din webside på bare fem minutter? I løpet av en produkt design sprint kommer du til å bli overrasket over at du klarer nettopp dette.

2. Tilbakemeldinger fra faktiske brukere tidlig

I dag er ikke de mest vellykkede selskapene alltid de største. De mest vellykkede er de som lykkes med å bygge et produkt som oppfyller de spesifikke behovene til et bestemt publikum.

Produkt design sprinten utfordrer deg til å validere og iterere prototypen din i løpet av noen timer, basert på tidlig tilbakemelding fra brukerne. Hvis ideen din er dårlig, eller prototypen din ikke virker, vil du være klar over det i god tid før en hver lansering.

3. Du revurderer verdien av kollektivt tankegang

En typisk brainstorming økt kan være veldig bra, men det som ofte skjer er at når én person i gruppen tenker høyt, er andre personer i gruppen ofte ikke i stand til å tenke ut egne ideer. Det er fort gjort å føle seg presset til å tilpasse sine egne tanker rundt ideer som allerede er sagt. Dette gjør at mange av de beste tankene og ideene forblir usagt.

Selv om en produkt design sprint fokuserer på samarbeid, så gir en sprint hver deltaker nok tid til å utforske et problem eller en ide individuelt før du deler det med resten av gruppen. En produkt design sprint gir rom for å utforske flere ideer samtidig, i stedet for å kun gå i gang med den første og beste.

4. Done is better than perfect — Ben Berry, Facebook.

Fordi en produkt design sprint kjøres over kun fem dager, handler sprinten om effektivitet og ikke perfeksjon. Med en tilnærming om at hvert fall én brukertest skal gjennomføres på slutten av sprinten, er det stor sjanse for at du ikke har mulighet til å prototype alle ideene som ble til under prosessen. Du er nødt til å prioritere hvilke ideer som skal testes og begrense seg til de mest kritiske problemene.

Du har ikke mulighet til å bruke tid på shine opp presentasjoner eller produkt mock-ups. Målet er å løse hovedproblemene og ende opp med en prototype som er funksjonell nok til å brukertestes. Du har nok tid til å iterere på produktet senere.

5. Fokuser på brukeren og alt annet vil følge etter.

Fra å definere brukerpersonas, til å kjøre brukertester, samt tegne ut brukerflyten er alle viktige steg i sprintprosessen som er designet med tanke om å hele tiden ha brukeren i sentrum.

Google’s kjente mantra “focus on the user and all else will follow” er hjertet av produkt design sprint metodikken.

For oss i Norse er det å kjøre design sprinter alltid en tankevekkende og ydmyk opplevelse. Ved å motta ærlig tilbakemeldinger fra brukere i starten av et prosjekt, er vi sikre på at produktet vi utvikler skaper verdi for brukerne.

Jo mer du legger i prosessen, desto mer kommer ut av den. Det er en krevende uke, men den er også svært givende. Er du i startfasen av en app, webside eller et prosjekt, vil du kunne identifisere en tidlig MVP, og generere flere løsninger tidlig i prosjektfasen.


Spørsmål, eller kommentarer? Kunne du tenke deg å kjøre en slik prosess?
Ta gjerne kontakt med oss på hello@norse.co.