Hvordan designe en god brukeropplevelse for Voice User Interface?

Teknologien utvikler seg hele tiden og i løpet at de siste årene har det kommet mange nye plattformer hvor vi, som designere, må være kreative og skape nye og gode brukeropplevelser. Noen av disse plattformene er chatbots, AR, VR og stemmedrevne virtuelle assistenter som Siri og Alexa. Dette er fremtiden, men hvordan skal vi designe og skape gode brukeropplevelser for plattformer uten skjerm?

Hvorfor trenger din nettbutikk en chatbot?

Flere og flere nettbutikker har alt tatt i bruk chatbotter for å nå ut til sine kunder på en mer kostnadseffektiv og personlig måte. Fra ren kundeservice til produkt kjøp. Under tar vi for oss et par eksempler på hvordan man kan integrere en chatbot i en nettbutikk med fokus på mulighetene før, under og etter et kjøp.

Hvordan setter PWA brukeropplevelsen i sentrum?

Uttrykket Progressive Web Apps beskriver applikasjoner som bruker den nyeste teknologien for å kombinere det beste av web og mobile applikasjoner. Den oppleves som en nettside, men er bygget slik at den føles som en app. Det er en rekke funksjoner som må være tilstede for å kunne kalle en Web App progressiv. De kommer vi tilbake til.

Hvordan bygger man digitale produkter og tjenester brukerne faktisk vil ha?

I desember holdt jeg en presentasjon hos Enonic med fokus på digital produkt og tjenesteutvikling. Her er et utdrag, samt selve presentasjonen. Det er en spennende tid å jobbe med digitale produkter og tjenester. Det dukker opp nye og spennende muligheter til å målrette og treffe på i ett sett. Men. Brukernes forventninger til opplevelsen av produktet eller tjenesten er høyere enn noen gang!

Slutt å let etter den riktige tiden til å brukerteste

Har du lansert et digitalt produkt eller tjeneste de siste årene har du garantert hørt om eller gjennomført minst én brukertest. Brukertesting har blitt et stort fagfelt som inneholder en rekke metoder som hjelper deg med å teste løsninger før re-designfaser, ved prototyping, under utvikling, før lansering, etter lansering og for å øke konvertering.