Impact Mapping - Hva er det?

Impact Mapping er en strategisk planleggingsteknikk som egner seg ypperlig til digital produkt og tjenesteutvikling. Teknikken lar teamet ditt sette klare strategiske mål med en visuell fremstilling på hvordan disse målene skal nås, samt en dypere felles forståelse.

To run product design sprint or not to run product design sprint, that is [not] the question.

Konseptet produkt design sprint er ikke en ny metodikk, det stammer opprinnelig fra Agile og Lean-metodene. Mange bedrifter har benyttet seg av design sprint metodikken, eller laget sine egne versjoner av sprinten, men det er altså Google Ventures som har fått terminologien ut til et bredere publikum og er selve front-runneren av denne måten å jobbe på.

Hvordan designe en god brukeropplevelse for Voice User Interface?

Teknologien utvikler seg hele tiden og i løpet at de siste årene har det kommet mange nye plattformer hvor vi, som designere, må være kreative og skape nye og gode brukeropplevelser. Noen av disse plattformene er chatbots, AR, VR og stemmedrevne virtuelle assistenter som Siri og Alexa. Dette er fremtiden, men hvordan skal vi designe og skape gode brukeropplevelser for plattformer uten skjerm?

Tjenestedesign: Hva er Service Design Thinking basert på?

I denne artikkelen om tjenestedesign går jeg inn på seks fagfelt hvor jeg snakker om hvorfor og hvordan disse har bidratt og inspirert Service Design Thinking. Fagfeltene jeg tar for meg er produktdesign, grafisk design, interaksjonsdesign, sosialt design, strategisk management og etnografisk design.

Hvordan setter PWA brukeropplevelsen i sentrum?

Uttrykket Progressive Web Apps beskriver applikasjoner som bruker den nyeste teknologien for å kombinere det beste av web og mobile applikasjoner. Den oppleves som en nettside, men er bygget slik at den føles som en app. Det er en rekke funksjoner som må være tilstede for å kunne kalle en Web App progressiv. De kommer vi tilbake til.

Kom nærmere kundene dine med Customer Journey Mapping

Konseptet er enkelt: Et diagram som illustrerer alle stegene kunden går igjennom med ditt produkt eller merkevare. Jo flere steg, jo mer komplekst blir reisen. Når man henter inn kundeinnsikt fokuserer man ofte for snevert. Man ser seg blind på kun et område eller et datasett. Man ser sjeldent hele bildet. Med Customer Journey Mapping ser man helheten i kundereisen, også før kunden er i kontakt