Hvordan designe en god brukeropplevelse for Voice User Interface?

Teknologien utvikler seg hele tiden og i løpet at de siste årene har det kommet mange nye plattformer hvor vi, som designere, må være kreative og skape nye og gode brukeropplevelser. Noen av disse plattformene er chatbots, AR, VR og stemmedrevne virtuelle assistenter som Siri og Alexa. Dette er fremtiden, men hvordan skal vi designe og skape gode brukeropplevelser for plattformer uten skjerm?

Hvorfor trenger din nettbutikk en chatbot?

Flere og flere nettbutikker har alt tatt i bruk chatbotter for å nå ut til sine kunder på en mer kostnadseffektiv og personlig måte. Fra ren kundeservice til produkt kjøp. Under tar vi for oss et par eksempler på hvordan man kan integrere en chatbot i en nettbutikk med fokus på mulighetene før, under og etter et kjøp.

Grunnleggende prinsipper for å bygge stemmestyrte AI assistenter

En AI assistent er en software som kan kommunisere med sine brukere via apper, hardware (med mikrofon og høyttaler), eller andre grensesnitt, skriftlig eller muntlig. En stemmestyrt assistent er en applikasjon, men de blir ofte omtalt som assistenter, ettersom de er laget for å hjelpe brukerne med ulike oppgaver. Et eksempel på en AI assistent er Siri, som er tilgjengelig på Apple sine produkter.

Tjenestedesign: Hva er Service Design Thinking basert på?

I denne artikkelen om tjenestedesign går jeg inn på seks fagfelt hvor jeg snakker om hvorfor og hvordan disse har bidratt og inspirert Service Design Thinking. Fagfeltene jeg tar for meg er produktdesign, grafisk design, interaksjonsdesign, sosialt design, strategisk management og etnografisk design.

Hvordan setter PWA brukeropplevelsen i sentrum?

Uttrykket Progressive Web Apps beskriver applikasjoner som bruker den nyeste teknologien for å kombinere det beste av web og mobile applikasjoner. Den oppleves som en nettside, men er bygget slik at den føles som en app. Det er en rekke funksjoner som må være tilstede for å kunne kalle en Web App progressiv. De kommer vi tilbake til.

Hvorfor er ikke AI assistenten så smart?

AI assistenter, sammen med generell stemmestyring, vil endre måten vi bruker og forholder oss til teknologi og digitale enheter. I dag er vi avhengig av en skjerm, og ofte tastatur og mus for å utføre oppgaver digitalt. Med stemmestyring og mer intelligente datamaskiner kan en stor del av disse dagligdagse oppgavene og gjøremålene skje via muntlig kommunikasjon.