Hopp til hovedinnholdet

Digitalt produktstudio

Hva er egentlig det? Og hvordan bygger man digitale produkter og tjenester? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Digital produktutvikling

Å bygge gode digitale produkter og tjenester er et strategisk og ressurskrevende arbeid. Og selv med gode, interne ressurser, kan det være vanskelig å finne tid til å etablere en skapende kultur - en av grunnsteinene for smidig produkt- og tjenesteutvikling. I tillegg jobber tiden og konkurrentene dine mot deg.

Mange forsøker å bygge opp kompetansen internt, fordi man er redd for å gi fra seg for mye av eierskapet til en ekstern aktør. De største aktørene lykkes med å opparbeide seg riktig kompetanse over tid. Men å finne riktige folk, med riktig kompetanse til riktig tid kan være krevende når man aller helst skulle satt i gang å bygge et nytt digitalt produkt eller tjeneste i går.

Et digitalt produktstudio er maskineriet som hjelper deg å realisere digitale idéer og initiativ, som en forlengelse av virksomheten din.

Hva kjennetegner et digitalt produktstudio?

Et digitalt produktstudio hjelper deg å realisere digitale produkter og tjenester. For å bygge gode digitale produkter og tjenester må tilgang, prosess og kommunikasjon stå i sentrum. Når du samarbeider med et digitalt produktstudio inngår du et partnerskap, sammenlignet med et tradisjonelt kunde - leverandørforhold. På denne måten forplikter et digitalt produktstudio seg emosjonelt til at et digitalt produkt skal lykkes.

Produktstudioet kommer inn tidligere enn tradisjonelle digitale byråer, og jobber med alle digitale produkter og tjenester som om de er sine egne. Det beste utgangspunktet for et digitalt produktstudio er når den digitale idéen kun eksisterer på en serviett. Da får man rom til å sørge for at de digitale produktene og tjenestene som bygges løser riktig problem, er levedyktige i markedet og gir reell verdi til brukeren. Det helt motsatte vil være å jobbe på bestilling eller svare ut en kravspesifikasjon.

I produktstudiomodellen er reelle tilbakemeldinger viktigst - reelle brukere involveres så tidlig som mulig for å skape et produkt eller en tjeneste de elsker. Slik bygger man riktig produkt for riktig målgruppe.

Man lanserer tidlig for å oppnå suksess - ved hjelp av prototyper tester og lærer man hurtig, så produktet blir så bra som overhodet mulig.

Ett team. Et produktstudio er opptatt av at du lykkes, og er like investert i produktet og kundene dine som det du er.

Hva er et digitalt produkt eller tjeneste?

Et produkt eller tjeneste er noe som skaper verdi for en gruppe mennesker, enten de er kunder eller brukere, og for organisasjonen som utvikler og tilbyr det.

Internett og teknologiske fremskritt har gjort det mulig å tilby tjenester og produkter på nett. Digitale produkter og tjenester er med på å gjøre hverdagen vår enklere og mer moderne, og gjør det mulig for aktører å skape forretningsmodeller som passer med den digitale utviklingen i samfunnet.

Felles for digitale produkter og tjenester er at de er automatiserte og krever lite menneskelig involvering. Digitale produkter og tjenester krever ikke økte produksjonskostnader dersom etterspørselen øker fordi man ikke må bygge flere av det samme produkter, og bidrar slik til økt fortjeneste for tilbyderen av tjenesten. Samtidig er skalering når det digitale produktet eller tjenesten øker antall brukere noe man må regne med.

Noen eksempler på digitale produkter og tjenester:

Nettbutikk

En nettbutikk lar deg utforske og handle fysiske produkter over nett, uten at du selv må fysisk gå i butikken. Nettbutikken krever lav grad av involvering fra aktøren bak, fordi du som besøkende i butikken navigerer og gjennomfører kjøp på egenhånd.

Vennebetaling

Vipps er en av Norges mest brukte digitale tjenester, og startet som en mobiltjeneste for å enkelt kunne overføre penger til venner. Etter hvert som Vipps har utviklet seg har det blitt en mer helhetlig tjeneste for mobilbetaling, og du kan betale alt fra regninger til take-away gjennom appen.

Kommunikasjonstjenester

Kommunikasjonstjenesten Slack er en tjeneste som gjør det mulig for team å chatte, dele filer, opprette arbeidsområder for prosjekter og så videre. Slack er en abonnementsbasert digital tjeneste som man betale for å få tilgang til (også kjent som software-as-a-service).

Hvordan bygger man et digitalt produkt eller tjeneste?

Digitale produkter og tjenester oppstår som en løsning på et problem verdt å løse. Gjennom kreative prosesser avdekker man friksjon og forbedringsområder i en virksomhet, som danner grunnlaget for problemstillingen.

En av grunnpilarene i digital produkt- og tjenesteutvikling er mennesket i sentrum, eller en brukersentrert tilnærming. Ved å fokusere på brukeren av et produkt eller tjeneste hele veien, sørger man for at teknologien som utvikles er nyttig og tilgjengelig, og at det leverer så mye verdi til brukeren at det blir en naturlig del av deres hverdag.

I tillegg til å levere verdi til fremtidige brukere, må digitale produkter og tjenester også ha en kommersiell verdi for organisasjonen som tilbyr produktet eller tjenesten. Forretningsmål må dermed kobles opp mot reelle brukerbehov for at et problem i det hele tatt skal være verdt å løse.

Les også: Brukertesting, svaret på (nesten) alt du lurer på.

Hvordan finne problemer verdt å løse?

Digitale produkter og tjenester feiler som regel fordi de ikke gir tilstrekkelig verdi til brukerne slik at de blir tatt i bruk, eller at man ikke greier å tiltrekke seg nok brukere som tar i bruk produktet eller tjenesten over tid. Her kan du lese mer om hvorfor noen lykkes med digitale produkter og tjenester der andre feiler.

Gode digitale produkter og tjenester oppstår som svar på et behov man identifiserer. Behovet kan enten være selvopplevd eller observert, eller så kan det identifiseres gjennom en oppdagelsesprosess. I tillegg må behovet treffe et behov i markedet, og man må sørge for at behovet man løser er noe som er såpass viktig for en gruppe mennesker at det lønner seg å løse.

Les også: Hvordan kan du jobbe med designdrevne prosesser fra hjemmekontoret.

Samarbeidsmodell i et digitalt produktstudio

Når du inngår partnerskap med et digitalt produktstudio får du tilgang på et dedikert produktteam. Det tverrfaglige produktteamet er sammensatt på en måte som gjør at produktets helhet alltid er i fokus. Kjerneteamet består som oftest av Product Lead, Design Lead, Tech Lead, Business Developer og Product Manager eller Product Owner.

Rollene representerer fagområder som produktutvikling, design, brukeropplevelse og teknologi. Du får dermed tilgang på all kompetansen som trengs: fra å definere hvilket behov som skal løses, til å sørge for at det treffer i markedet, til å utvikle og drifte et digitalt produkt eller tjeneste.

Et produktteam sin største styrke, og en forutsetning for at de lykkes, er at de er autonome. For å bevege seg så raskt og smidig som mulig må teamet ha beslutningsmakt. Og selv om problemstillingen produktet skal svare på kommer fra ledelsen, er det teamet som har det helhetlige ansvaret for produktets livsløp. Dette bidrar til en langt større motivasjon og drivkraft i teamet.

Hvem kan samarbeide med et digitalt produktstudio?

Enten du er en gründer med en digital idé eller en etablert aktør med digitale ambisjoner, så kan du samarbeide med et digitalt produktstudio. Produktstudioet er vant til å levere både store og små løsninger innenfor gitte rammer, og er like opptatt av å bygge et godt produkt eller tjeneste som det du er. Det digitale produktstudioet er posisjonert til å jobbe på en måte som tar ned kostnad og risiko både for startups og etablerte bedrifter.

I tillegg til å skape digitale produkter og tjenester for andre, jobber det digitale produktstudioet også med å bygge egne produkter. I noen tilfeller kan man også inngå et forretningssamarbeid med produktstudioet hvor de jobber for deg mot en eierandel i selskapet eller produktet.

Trenger man å bygge helt nye digitale produkter eller tjenester?

Nei, et digitalt produktstudio kan også ta over forvaltningen av et eksisterende digitalt produkt eller tjeneste og hjelpe deg med videreutviklingen. Ofte har man et godt grunnlag som man kan bygge videre på; en måte å gjøre dette på å er å kontinuerlig introdusere små forbedringer og endringer i produktet som sikrer at man fortsatt gir verdi til brukerne som tiltenkt.

Hva er forskjellen på et digitalt produktstudio og tradisjonelle digitale byråer?

Et digitalt produktstudio skiller seg fra tradisjonelle digitale byråer eller webbyråer gjennom tilnærming, samarbeidsform og omfang. Mens et tradisjonelt digitalbyrå ikke nødvendigvis setter seg inn i forretningsmodell og selskapsstruktur, jobber et digitalt produktstudio grundig for å forstå hvordan et nytt digitalt produkt eller tjeneste kan bidra til å skape vekst.

Dette er de viktigste forskjellene:

Plattformsyn:

Hos digitalbyråer blir prosjekter organisert ut i fra en forhåndsbestemt plattform, for eksempel et mobilprosjekt, et nettsideprosjekt eller en digital kampanje. I et digitalt produktstudio ser man på teknologi som et middel, og bruker teknologien slik at man får det beste resultatet. Teknologien er dermed aldri forhåndsbestemt, og en løsning kan like gjerne bli til en digital tjeneste som et fysisk møte.

Mindset:

Et digitalbyrå vil anse prosjektet som ferdig etter lansering. Noen vil bistå med vedlikehold og support, men mest mulig er ferdig i den første utgaven. Et digitalt produktstudio tenker heller at prosjektet nettopp har startet ved den første lanseringen, og har en forventning at mye kommer til å gå galt i versjon én. Deretter jobber man etter en kontinuerlig forbedring-tankegang, basert på reell bruk og tilbakemeldinger for å skape et levedyktig digitalt produkt eller tjeneste.

Verdiforslag:

Et digitalbyrå har som mål å levere et brukbart og attraktivt design. Det digitale produktstudioet fokuserer først og fremst på å skape realistiske og levedyktige digitale produkter og tjenester med et gjennomarbeidet verdiforslag.

Kunderelasjonen:

Et digitalbyrå anser en god kunderelasjon som når man har pågående prosjekter sammen. Produktstudioet anser suksess som når kunden lærer nok til å kunne drive videre på egenhånd.


Ta en prat?

Har du innspill til innholdet på denne siden, eller vil ta en prat om en digital idé? Vi slår gjerne av en prat (digital eller fysisk) over en kopp kaffe!

Daglig leder
Lasse E. Bjørseth
lasse@norse.co