Hopp til hovedinnholdet

Vi la ofte merke til at våre interne statusmøter og lignende, som gjerne handlet om noe helt annet i utgangspunktet, endte opp med å dreie seg om nye konsepter eller idéer som “burde finnes”. Gjerne basert på selvopplevde situasjoner, nyhetsbildet eller bare samfunnet generelt.

På grunn av litt for mange og litt for lange møter (som gjerne skulle handlet om noe annet), så vi oss nødt til å lage en fast arena i kalenderen for å få utløp for all kreativitet og skaperglede som bor hos oss i Norse.

Her kommer et lite drypp fra konseptet “Emil”, som er et uttak fra en av de første “Pitch Task Forcene” vi arrangerte - og her finnes det absolutt et potensial, gjør det ikke?

Pitch Canvas er et fint verktøy for "visualisering" av idéen din

Etter droddling og øvelser hentet fra vår verktøykasse, endte vi opp med å skrive ut en enkel pitch canvas, formålet med denne er å samle det man trenger å vite i enkel one pager. Denne fungerer også godt som en del av grunnlaget for videre prosess med tjenesteutvikling, hvor man f.eks. Kobler på elementer som innsikt, design og teknisk behovsanalyse.

Eksempel på landningsside hvor du enkelt kan velge boden som passer deres behov

Målet med denne idéen var å løse et behov, som til viss del kan anses løst i dag, men ikke på en fleksibel eller god nok måte - mener vi.

Vi ønsker å hjelpe borettslag eller sameier med å redusere kostnadene og klimaavtrykket for sitt nabolag med en helautomatisk container med et forhåndsdefinert sortiment (som tilpasses årstid, behov eller andre ønsker). Her ser vi for oss at man enkelt kan låse seg inn gjennom appen, eller med en av RFID-brikkene man som borettslag kan kjøpe inn.

Visjonen er: Alltid åpen, alltid kvalitetskontrollert verktøy - aldri langt borte, og aldri mer et mislykket prosjekt på grunn av dårlig, eller mangel på, utstyr.

Eksempel på landningsside hvor du enkelt kan velge containeren som passer deg

Vi ønsket også å inkludere den lille spesielle touchen mellom leie og kjøp, en slags mobil, hybrid Spotify og platebutikk i et.

Med dette mener vi at man kan leie verktøy, maskiner eller lignende, samtidig som man kan kjøpe forbruksmateriell som skruer, gipsankere eller vernebriller og hansker - i bakgården sin. Tanken er også at distribusjonen av eventuelle bestillingsvarer vil forenkles for både avsender og mottaker, ettersom containeren også kan fungere som en større pakkeboks.

Eksempel mobilapp hvor du enkelt har oversikt over dine lån, kjøp eller reservasjoner

I appen har hver beboer enkelt oversikt over sine reservasjoner, kjøp eller bestillinger. I designskissene legger vi stor vekt på enkelhet og oppgaveforståelse slik at alle i ulike aldre og med ulike bakgrunner, intuitivt forstår hva det skal og hvordan.


Vil du høre mer om Emil, eller kanskje har du en annen idé du vil utforske? Ta kontakt!

Strategi og forretningsdesigner
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital