Hopp til hovedinnholdet

Et inspirerende leseunivers på barnets premisser

I dag er det 400 000 voksne i Norge har svake grunnleggende ferdigheter i lesing, 1 av 5 15-åringer leser så dårlig at de vil få problemer med videre utdanning og yrkesliv og elever som sier at de leser hver dag eller nesten hver dag «for moro skyld», er de elevene som gjør det best både i ePIRLS og i den vanlige papirprøven i PIRLS. Vi mener at det å skape genuin og iboende leseglede hos barn og unge kan bidra til å utligne sosiale forskjeller.

Men hvordan kan man motivere og lage gode verktøy for å skape leseglede - som faktisk fokuserer på å styrke leseferdighetene til barn og unge, gjennom strukturert mengdetrening og morsomme lekne element? Vi kjørte et hackathon på kontoret rundt tematikken.

Resultatet ble en hybrid, morsom tjeneste for strukturert mengdetrening - Eller Luna som vi liker og kalle den.

Eksempel på interaksjon med Luna

Leseuniverset

Vi ønsker å skape et inspirerende leseunivers på barnets premisser med fokus på å skape leseglede. Ved hjelp av motiverende mekanismer henter fra spill, vil vi legge til rette for gode lesevaner og skape en daglig leserutine sammen med din interaktive og levende lesevenn.

Eksempel på hvordan en lesevenn kan utvikle seg

Lesevennen vil utvikle seg

i takt med barnets lesenivå. Karakteren utvikler seg sammen med barnet - jo mer barnet leser, jo mer vokser lesevennen. Barnet belønnes og låser opp nye ting underveis jo mer den leser for lesevennen. Utviklingen av karakteren kan baseres på temaer og historiene som barnet velger å lese. Dette skaper en unik tilknytning mellom barnet og karakteren, som igjen motiverer barnet til å lese mer.

Les for lesevennen sammen

Skape “bok-kos”

Vi ønsker å skape en følelse av samlesing med mulighet for oppfølgingsoppgaver som sørger for at man kan snakke og reflektere rundt det barnet har lest. Karakteren kan be barnet om å svare på noen refleksjonsspørsmål om boken de nettopp har lest, for eksempel karakterene, handlingen eller temaene som blir diskutert i boken. Sammen med barnet kan man skape en liten boksirkel.

Et bibliotek med bøker tilpasset barna

Personlig bibliotek

Vi ønsker å skape en mer personlig og engasjerende opplevelse for barnet når det gjelder å velge bøker å lese. Karakteren kan tilby relevante og interessante anbefalinger basert på hva den vet om barnets lesing og interesser, og samtidig oppmuntre barnet til å utforske nye sjangre og temaer.

Bøkene kan både tilgjengliggjøres digitalt i plattformen, eller man kan gi anbefalinger som kan ledes videre til andre flater for kjøp.

Lesevennen skal være tilgjengelig på alle flater

Tilgjengelighet

Den digitale løsningen er nødt til å være tilgjengelig i alle flater. Her kan man også se på muligheten for å legge til rette for “lærer/foreldre-modus” med pedagogiske støtteverktøy.


Vil du høre mer om Luna, eller kanskje har du en annen idé du vil utforske? Ta kontakt!

Strategi og forretningsdesigner
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital