Hopp til hovedinnholdet

Alt for mange dør i trafikken

De siste årene har antall unge som er involvert i dødsulykker økt vesentlig. Vi mener det jobbes for lite med god opplæring og fokus på mengdetrening. Det er bevist at jo flere timer øvelseskjøring man har, desto mindre er risikoen for at man er involvert i en trafikkulykke. Men hvordan kan man motivere og lage gode verktøy for dette? - som faktisk fokuserer på å styrke kompetansen til unge voksne som skal ta lappen.

Inn i hackatonet tok vi med oss noen forutsetninger. Det må oppleves personlig, motiverende og givende. Resultatet ble en hybrid, sosial tjeneste for strukturert mengdetrening - Eller Trill som vi liker og kalle den.

Eksempel på dashboarduttak i app

Et personlig dashboard

som fokuserer på raske veier inn til de mest relevante områdene i løsningen. Tjenesten bygges på beste praksis hvor det å skape gode vaner spiller inn. Her kan det også tenkes at man kan inkludere andre aspekter av dine kjøreegenskaper, kanskje man kan hente ut, og trekke inn, noe data fra bilen?

Motiverende univers i app

Enkelt oversikt

over din øvelseskjøring og forbedringsområder gjennom en sofistikert kjøredagbok. Forbedringsområdene settes basert på reell kjøring og data, slik at målene som defineres faktisk bidrar til forbedring, og ikke minst korrekt bruk av tid og energi. Mengdetrening er helt avgjørende for at du skal bli en god sjåfør, en viktig brikke her er å vite hva du bør bruker mer/mindre tid på. Vi tenker også at målsetting og evt. et sosialt aspekt vil være hensiktsmessig. F.eks.: "Du kjører i gjennomsnitt 2 timer mer/uke enn andre sjåfører på din alder.

Relfeksjonsoppgaver i appen

Etter endt kjøretur

vil relevante refleksjonsoppgaver bli presentert. Dette gjør det enklere for foreldre/veileder å ha gode opplærende samtaler, samt kartlegge forbedrings- og fokusområder.

Læring i appen

Adaptiv læring

For å gjøre teoriøving så tilpasset som mulig vil løsningen bygge på en adaptiv læringsmodell. Løsningen kartlegger kompetansen til brukeren og foreslår øvingsaktiviteter basert på områdene man har behov å øve mer på.

Forslag på appskjermer

Gamifisering og sosiale aspekter

Bygd på barnas premisser. Vi vet, av erfaringer, at barn i dag har skyhøye forventeninger til det digitale. Derfor er det meget viktig at man under utvikling av tjenesten inkluderer barna i prosessen, så tett og hyppig som mulig.


Vil du høre mer om Trill, eller kanskje har du en annen idé du vil utforske? Ta kontakt!

Strategi og forretningsdesigner
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital