Vi kan konvertering, la oss hjelpe deg med din

Vi hjelper deg med å kontinuerlig forbedre konverteringsresultatene av nettsiden eller appen basert på en vitenskapelig tilnærming til brukertesting og A/B testing som kalles Conversion Rate Optimization (CRO)

Hva betyr det når vi snakker om “å konvertere”? Konvertering er den handlingen du ønsker at besøkende på din side skal gjøre. For mange vil dette bety et fullført salg, en nedlasting, et utfylt skjema eller påmelding til et nyhetsbrev. Konverteringsrate er målt på antall prosent besøkende som fullfører handlingen du ønsker.

CRO handler om å bruke den eksisterende trafikken til nettsidene dine, og gjøre det beste ut av den.

Å optimalisere for konvertering, vil si å legge til rette for å fullføre konverteringen. Dette kan bety å fjerne knapper, endre farger, endre handlekurv, eller systematisk gjennomgang av eksisterende data for å finne ut hvorfor brukere per i dag ikke fullfører.
Konverteringsoptimalisering er resultatet av systematisk testing og analyse.
I Norse jobber vi mye med dette, og har eksempler hvor arbeidet har ført til økt konverteringsgrad hos kunder.

Hvordan utføres konverteringsoptimalisering?

Metoden fokuserer på å lage design, innhold og UX endringer basert på statistisk signifikante studier, ikke på antagelser eller personlige meninger.

Vi starter med analyse av data, for å forstå hvordan brukere beveger seg på nettsiden eller appen per i dag. Etter analyse, kommer vi opp med én eller flere hypoteser som vi veldig gjerne vil se nærmere på. Sammen med tjenestedesigner utarbeider vi for eksempel brukerundersøkelser og A/B tester, designendringer eller endre rekkefølge på informasjon. Resultatene av informasjon vi får fra testingen vår, leder til en kvalifisert forbedring, som kan lede til økt konvertering. Denne implementerer vi, og vi følger nøye med på brukeratferd idét vi implementerer en eller flere endringer.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for å øke din konverteringsgrad?