Puls
fra

Endelig fredag! 👋

I denne utgaven av Puls lurer vi på hvorfor det blir sett på som et onde å outsource teknologiutviklingen, og vi ser nærmere på hvordan brukerbehov kan endre seg (raskt!). Vi gir også en introduksjon til et verktøy vi bruker mye - service blueprint, og blir bedre kjent med en av tjenestedesignerne våre.

God lesning!

Outsource, eller ikke?

I Norge etableres det opp mot 30.000 selskaper hvert eneste år, og de fleste er avhengig av teknisk kompetanse 👩‍💻 Men må man egentlig ha denne kompetansen inhouse?

Bli kjent med oss

Hva gjør egentlig en tjenestedesigner? Denne gangen blir vi bedre kjent med Sina Hoelstad Gudbrandsen, som faktisk hadde praksis i Norse, før hun ble ansatt i fast stilling for halvannet år siden 😊

Service blueprint

Det er viktigere enn noen gang å ha et holistisk bilde av hvordan produktet eller tjenesten din oppleves av kundene. Det kan du skaffe deg, for eksempel ved hjelp av et verktøy som heter service blueprint 👇

Månedens ord

ERP - “Enterprise Resource Planning”, er en software som administrer et selskaps ulike prosesser som økonomi, rapportering til HR-aktiviteter, salg, produksjon og lignende.

Brukerbehov i endring

Hvordan påvirker teknologisk nyskapning vanene og behovene våre? I denne artikkelen ser vi på hvordan man holder tritt med brukerbehov i rask endring 🚀

Norse · Karenslyst Allé 9a, 0278 Oslo, Norge