Hopp til hovedinnholdet

Kan tjenesten bli enda mer tilgjengelig?

Be My Eyes-teamet tok kontakt med Norse for hjelp til å tenke nytt rundt onboarding-opplevelsen og brukerflyt i tjenesten. Siden lanseringen hadde de avdekket noen utfordringer, som at det tok for lang tid for brukerne å oppnå kontakt med en synshjelper, og at synshjelperen som på sin side stod klar til å hjelpe ble skuffet dersom de aldri ble oppringt.

Sammen definerte vi en rekke forbedringsområder for tjenesten, og satte i gang arbeidet med å øke bruken og bidra til mer selvstendige liv for blinde og svaksynte.

Dypdykk i hva som skal til for at tjenesten oppleves som mer verdifull

Gjennom en undersøkelse hvor vi samlet inn svar fra 11 respondenter, valgte vi å fokusere på den delen av brukergruppen som er blinde og hvordan vi kan senke terskelen for å starte en videosamtale.

Ved å intervjue eksperter fra Norges Blindeforbund og observere hvordan blinde og svaksynte bruker sine mobile enheter fikk vi innsikt i de spesifikke funksjonene man er avhengig av for å bruke enhetene. Samtidig lærte vi mye om hvilke funksjoner som kunne implementeres i en 2.0-versjon av Be My eyes for å gjøre appen mer verdifull for alle brukerne.

Vi avdekket at mange ønsket mer inspirasjon rundt i hvilke situasjoner appen kan brukes, og oppdaget at mange etterlyste flere menneskelige elementer i appen. Løsningsforslaget vårt ble dermed brukerhistorier og stemmeveiledning integrert i appen.

En mer relevant og levende app

Resultatet er en app som er mer relevant og levende for både frivillige og blinde eller svaksynte.

6 600 000+

frivillige

150+

land

500 000+

brukere

180+

språk