Hopp til hovedinnholdet

Komplekse systemer og tykke manualer

Innen maritim industri er det både dyrt og tidkrevende å skaffe reservedeler når noe går i stykker. Hvert eneste skip har sin egen manual med oversikt over alle systemer, undersystemer og reservedeler. Systemene er komplekse og manualene er tykke.

Som regel er det ikke store deler som har gått i stykker, men en pakning, et lokk eller en dyse - deler som i tillegg må byttes ut ofte fordi de utsettes for vær, vind og slitasje. Kan teknologi og 3D-printing være med på å revolusjonere verdikjeden innen maritim industri?

3D-printing er med på å revolusjonere den tradisjonelle verdikjeden i maritim industri

Tungrodde prosesser

Prosessen med å skaffe reservedeler er tungrodd: først må reservedelen lokaliseres - ofte hos en leverandør som befinner seg i en helt annen del av verden, og deretter må reservedelen plukkes fra et stort varelager og fraktes til skipet. Forsinkelser i tollen kan føre til ytterligere forsinkelser, og skipet blir satt ut av drift på uviss tid.

Samlet fører disse utfordringene til at istedenfor å kun bytte den enkelte delen som er ødelagt, byttes hele systemer. Størrelsen på en slik operasjon, hva det koster og tiden det tar er langt fra optimal. Når vi i tillegg vet at vi må ta bedre vare på planeten og ressursene vi har må vi tenke nytt!

Send filer - ikke deler

Sammen med Norselab grunnla vi Ivaldi Group - en startup som utfordrer hele verdikjeden innen tradisjonell industri ved å tilby lokal produksjon av reservedeler på forespørsel. Ved å etablere mikrofabrikker som på kort tid kan produsere en 3D-kopi av reservedelen som trengs og levere denne umiddelbart, fjernes risiko knyttet til høye kostnader, forsinkelser og tilgjengelighet. Behovet for store varelager elimineres og kapital frigjøres. Idéen er enkel: send filer - ikke reservedeler.

For å lykkes med å skape produkter som påvirker og utfordrer etablerte bransjer må vi forstå både markedet og sluttbrukeren.Gjennom grundige undersøkelser blant mennesker som jobber innen 3D-printteknologi og i maritim industri, kartla vi utfordringene og behovene deres. Vi har jobbet tett med ulike brukergrupper og pilotkunder i USA, Mexico og Singapore for å sørge for at tjenesten vi lager fungerer i alle ledd.

Med en så kompleks tjeneste, har vi vært nødt til å kjøre egne tjenestedesignprosesser i både Mexico og Singapore, samtidig som vi må forstå helheten av en tjeneste som strekker seg globalt, med mange ulike aktører og sluttbrukere. Denne forståelsen hjelper oss å rette fokus mot områdene vi skal forbedre, og bidrar til at vi skaper bedre produkter som gjør hverdagen enklere og mindre manuell.

3D-printing av reservedeler.

Underleverandører kan laste opp egen produktkatalog for digitalisering

Når vi utvikler et produkt som skal passe inn i et marked må vi teste og justere i flere omganger. Gjennom en slik prosess var vi istand til å utvikle en programvare som gjør det mulig for underleverandører av reservedeler å laste opp produktkatalogen sin.

Basert på produktkatalogen kan industridesignerne hos Ivaldi designe 3D-filer som organiseres i et omfattende produktbibliotek. Sluttbrukeren, personen på skipet som trenger reservedelen, kan gjennom en nettbutikkløsning enkelt finne fram til delen som trengs, bestille og få den levert innen 48 timer direkte til skipet.

Gjennom vårt arbeid med Ivaldi har vi fått bekreftet at vår arbeidsmetodikk ikke bare fungerer i arbeid med digitale tjenester, men også i arbeid med prosesser og det å hjelpe organisasjoner til å jobbe mer effektivt og digitalt.

Skjermbilde av den digitale løsningen vi har laget for Ivaldi.

Digitale varehus

Produksjon av reservedeler på forespørsel tillater leverandører å levere raskere og rimeligere: behovet for store varelager og miljøbelastende transport og distribusjon reduseres. Samtidig unngår man svinn totalt. Løsningen er en del av en sårt trengt digitalisering av en bransje som fortsatt er synonym med tunge og manuelle prosesser.

Teknologien vi har utviklet er omfattende, og er bygget som en plattform hvor det digitale varekartoteket danner grunnlaget. Plattformen håndterer alle prosesser knyttet til bestilling og produksjon av reservedeler, og også prosesser innen kvalitetskontroll og digitalisering av nye deler.


Vil du utforske en idé med oss?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber for å skape helt ny teknologi for startups? Ta gjerne kontakt med meg for å avtale en uforpliktende prat!

Strategi og forretningsdesigner
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital