Hopp til hovedinnholdet

Fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. De er aktive på mange felt, innen alt fra langsiktig demokratiarbeid til flyktning- og integreringsarbeid. Organisasjonen skal drive handlingsrettet, forebyggende og solidarisk arbeid i innland og utland, og har store bistandsprosjekter i over 30 land. De er en helnorsk organisasjon med over 100 lokallag og nærmere 14000 medlemmer. I tillegg har Norsk Folkehjelp 2300 ansatte i 35 land.

Med tillatelse fra Norsk Folkehjelp

Kampen om oppmerksomhet

I dag er det en tendens at givere oftere støtter organisasjoner sporadisk fremfor å knytte seg til én fast organisasjon. Norsk Folkehjelp er som en av de fem store humanitære organisasjonene i Norge avhengig av å skape oppmerksomhet rundt sine saker og få støtte fra faste givere, donorer og frivillige for å kunne gjennomføre alle sine viktige prosjekter.

Organisasjonen har et bredt nedslagsfelt og kommuniserer på mange dagsaktuelle temaer. Internt i organisasjonen har de mange engasjerte og dyktige ressurser innen de ulike fagfeltene, som alle er opptatte av å løfte frem sine saker.

For Norsk Folkehjelp var det viktig å fremstå som en samlet og relevant organisasjon. Samtidig ønsket de oppmerksomhet rundt alt det viktige arbeidet de gjør - fra humanitær nedrustning i Myanmar, til redningsberedskap her hjemme i Norge. Norsk Folkehjelp trengte hjelp til å engasjere publikummet sitt ved å synliggjøre arbeidet de gjør og å gjøre det enkelt for besøkende på nettsiden deres å finne ut hvordan de kan bidra. Enten som giver, frivillig eller donor.

Skjermbilde fra løsningen vi har laget for Norsk Folkehjelp.

Den viktige balansegangen

Gjennom tett samarbeid med Norsk Folkehjelp over flere år visste vi at det var viktig å gi rom til de ulike områdene de jobber med. Samtidig fikk vi tidlig signaler fra publikum om at nettsiden opplevdes som informasjonstung, og mange av undersidene for de ulike fagområdene ble sjelden besøkt.

Nøkkelen ble å finne en balansegang mellom hvor mye informasjon publikum trenger for å ta en beslutning om å engasjere seg, og Norsk Folkehjelps behov for å informere om arbeidet sitt.

I arbeidet med å utvikle nye Folkehjelp.no brukte vi flere metoder for brukertesting. I et forprosjekt kartla vi hvordan den eksisterende nettsiden ble brukt og utviklet en prototype basert på hvordan vi så at brukerne fant fram til informasjon på siden. På denne måten kunne vi gjennomføre flere tester for å kunne definere kjernesider og hvordan innholdet burde prioriteres.

I tillegg til å utvikle ny innholdsstruktur for Norsk Folkehjelp sine nettsider, har vi jobbet med å utvikle et brukervennlig design hvor de som ønsker å engasjere seg enkelt finner riktig info og blir inspirert til å bidra. For å gjøre det enkelt for ressursene hos Norsk Folkehjelp å vise frem arbeidet de gjør, foreslo vi en oppgradering av publiseringssystemet de bruker.

Norsk Folkehjelp har hatt et godt samarbeid med Norse om våre nettsider på flere plattformer siden 2012. Når vi er på utkikk etter gode løsninger får vi gode råd fra faglig dyktige folk hos Norse. Som humanitær organisasjon er det viktig for oss med en partner som setter mennesket i fokus i løsningene som utvikles, noe vi opplever at Norse i aller høyeste grad gjør.

I forbindelse med våre nye nettsider som ble lansert i april 2020 vil vi takke Norse for fantastisk prosjektledelse, innsats og kompetanse. Etter at de nye nettsidene ble lansert kom tilbakemeldingene nesten umiddelbart etter lansering og de har vært entydige positive.

Torunn Aaslund, nettredaktør i Norsk Folkehjelp

Grensesnitt som gjør det enkelt å tilpasse fokus

Vi har gitt Norsk Folkehjelp et moderne, fleksibelt og dynamisk publiseringssystem gjennom Craft CMS. Systemet gjør det lett å produsere og publisere innhold for å holde nettsidene oppdatert.

I tillegg har vi laget en kampanjeløsning hvor Norsk Folkehjelp enkelt kan opprette egne kampanjesider uten å involvere utvikling. Ved å tilrettelegge for flere designmessige elementer innenfor ulike sider, tekst og artikkeloppsett er det enkelt for innholdsprodusenter å fortelle de viktige historiene.

På nettsidene finner publikum en fleksibel kartløsning som henviser til alle arbeidsområder og land Norsk Folkehjelp jobber i. Kartet demonstrerer på en oversiktlig måte bredden i NorskFolkehjelps nedslagsfelt. Norsk Folkehjelp kan sette opp mot donasjoner via en online betalingsterminal til et ønsket formål som enkelt kan endres via administrasjonsgrensesnittet. Donasjoner kan være en enkeltgave eller giveren kan velge å støtte hver måned med et fastbeløp. Du kan gi gave som privatperson, bedrift, fagforening eller anonymt hvis ønskelig.

Arbeidet til Norsk Folkehjelp gjør en stor forskjell i livene til folk. De beskytter sivile og er en viktig aktør i kampen mot landminer, klasevåpen og atomvåpen. Norsk Folkehjelp jobber mot ulikheter og de bygger samfunn.

Norsk Folkehjelps tilstedeværelse på nett er både forenklet og forbedret gjennom at publikum får den informasjonen de trenger og enkelt kan velge å gi støtte. De ansatte har på sin side fåttet brukervennlig grensesnitt som gjør det mulig å tilpasse fokuset på nettsiden i tråd med organisasjonens arbeid.

Se resultatet på Norsk Folkehjelp sine nettsider!