Hopp til hovedinnholdet

Automatisering som bidrar til kvalitetssikring og godt overblikk

Oras er Norges ledende VVS-entreprenør og følger hele prosjektprosessen fra prosjektering til overtagelse, fra enkeltleveranser til totalentrepriser og samspillskontrakter. De leverer skreddersydde og kostnadseffektive vann-, energi- og klimaanlegg til alle typer bygg over hele landet og er arbeidsplassen til om lag 700 håndverkere og fagarbeidere.

Hvert år leverer ORAS flere byggeprosjekter av forskjellig størrelse. Jobben som gjøres skal dokumenteres og godkjennes, og som andre tradisjonelle bransjer er også byggebransjen preget av tidkrevende prosesser. Dokumentasjon på utført arbeid og avvikshåndtering har i stor grad blitt gjort manuelt.

For å forenkle arbeidshverdagen til de ansatte ønsket Oras å tilby et prosjekthåndteringsverktøy til bruk på byggeplassen. Ved å automatisere prosesser kan man enkelt unngå feil i overlevering av prosjekt, og prosjektledere får et godt overblikk over ethvert prosjekt.

Bilde av Scott Blake, Unsplash

Digital Byggeplass

Sammen utviklet vi det digitale verktøyet Digital Byggeplass som er forankret i reelle behov blant prosjektlederne og håndverkerne i Oras. Verktøyet effektiviserer og digitaliserer en rekke arbeidsprosesser på byggeplassen.

For å imøtekomme de forskjellige bruksområdene og fagpersonene som skulle bruke appen, tenkte vi tidlig ut en brukerflyt som er enkel å forstå, og laget spesifikke brukerreiser som gir både håndverkere og prosjektledere verktøyene de trenger på farta. Digital Byggeplass tar høyde for at ulike brukere på ulike digitale enheter skal ha verktøyene de trenger lett tilgjengelig.

Skjembilde fra løsningen vi har laget for Oras

Hele oversikten ved hjelp av noen få tastetrykk

Ved hjelp av det digitale prosjektstyringsverktøyet kan man håndtere blant annet sjekklister og delegering av oppgaver, slik at prosjektleder ved hjelp får god oversikt over byggeplassen.

Mobilapplikasjonen hjelper håndverkere å holde styr på oppgaver, de kan enkelt innhente dokumentasjon som bilder, samt håndtere avvik for sitt fagfelt. At hver enkelt kan kvalitetssikre sitt og sin faggruppes arbeid sikrer både god kvalitetskontroll og autonomitet blant håndverkerne.

Bedre arbeidsflyt og prosjektkontroll

Det er mye obligatorisk dokumentasjon som følger med en byggeplass. Digital Byggeplass gjør det enkelt å håndtere dokumenter, avviksmeldinger, bildedokumentasjon og andre tilbakemeldinger som må lagres som bevisførsel for kvalitetskontroll.

Etter at Digital Byggeplass ble tatt i bruk rapporteres det om en langt mer effektiv arbeidsflyt og høyere grad av prosjektkontroll blant prosjektledere. Verktøyet har bidratt til langt færre avvik på leveranse, i tillegg til økt kvalitet i arbeidsoppgavene som utføres på byggeplassen.