Hopp til hovedinnholdet

Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819. I dag opererer de i det eneste regulerte verdipapirmarkedet i Norge, og som eneste selvstendige børs i Norden. På markedsplassen Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale investorer effektivt sammen med børsnoterte utstedere i et stadig økende tempo.

Gjennom investorbeskyttelse og overvåkning av markedsatferd, tilbyr Oslo Børs brukerne sine en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Overvåking av handelen, kvalitetssikrede prosesser og fast håndtering av regelverk gir god sikkerhet for alle aktører som ønsker å handle på Oslo Børs.

Høye krav til sikkerhet og stabilitet

Oslo Børs er en tungvekter innen datahåndtering. IT-systemene som trengs for å drifte en markedsplass som Oslo Børs er svært omfattende, med høye krav til sikkerhet og stabilitet. Oslo Børs ønsket å bytte ut løsningen sin for innholdsstyring, og samtidig migrere 4 nettsteder fra 4 ulike databaser i én og samme installasjon.

For Oslo Børs, som har kunder over hele verden, var det viktig at den nye løsningen gjorde det enkelt å publisere innhold på flerspråklige sider, i tillegg til muligheten for å skalere når behovet måtte melde seg. På dette tidspunktet hadde Oslo Børs et komplisert oppsett av servere fordelt over flere datasentre.

Brukervennlighet på begge sider av plattformen

Da vi startet samarbeidet med Oslo Børs ble det tidlig klart at sikkerhet måtte settes i høysetet. Gjennom en grundig innsiktsfase ble vi kjent med Oslo Børs og deres IT-infrastruktur. Erfaringene og behovene til de ansatte i Oslo Børs ble kartlagt for å kunne skreddersy en teknologisk løsning som er intuitiv både for besøkende og de som administrerer siden.

For å rigge en sikker og stabil plattform med lavest mulig nedetid, hjalp vi Oslo Børs med å sette opp ny og robust IT-infrastruktur. I samarbeid med Oslo Market Solutions har vi laget en nettside som består av to separate løsninger, men som fremstår som én. Siden er bygget for å tåle et høyt volum av besøkende, og vi har integrert et ekstranett hvor besøkende får tilgang til “Min side”-funksjonalitet med oversikt over egen informasjon og aktiviteter.

For innholdsprodusenter hos Oslo Børs er det integrert funksjonalitet som sørger for strømlinjeformet informasjonsflyt. Blant annet kan innhold publiseres på alle Oslo Børs sine sider gjennom samme installasjon, samtidig som administrasjon og utsendelse av nyhetsbrev er lett tilgjengelig.

Med tillatelse fra Oslo Børs

Videreutvikling for å møte fremtidens krav

I dag drifter vi hele nettstedet og er ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av løsningen. Løsningen er sentral i Oslo Børs sine informasjonssystemer og er integrert med andre interne systemer for levering av innhold. Som videreutviklingspartner har Norse gjennomført flere oppgraderinger av nettsidene. På denne måten sørger vi for at løsningen vi har bygget for Oslo Børs alltid møter de høyeste krav til sikkerhet, funksjonalitet og brukervennlighet.