Hopp til hovedinnholdet

Kreativitet og skaperglede

Ungt Entreprenørskap ble etablert i 1997 og er en ideell, landsdekkende organisasjon. I samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber de for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider Ungt Entreprenørskap tett med søsterorganisasjoner i omtrent 40 land i Europa. I Norge består organisasjonen av et nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjoner som bindes sammen av felles mål og vedtekter. Ungt Entreprenørskap jobber med å fremme entreprenørskap i hele utdanningsløpet, fra grunnskole til høyere utdanning, ved hjelp av programmer utviklet i henhold til læreplaner.

Foto: Ungt Entreprenørskap

En kunnskapsrik og troverdig aktør

Ungt Entreprenørskap har et bredt publikum som de ønsket å bli mer synlige ovenfor. Fremtidige samarbeidspartnere, politikere, skolemyndigheter og næringslivsaktører er blant aktørene som har interesser i Ungt Entreprenørskaps nedslagsfelt. I tillegg var det viktig for organisasjonen å styrke sitt omdømme og målgruppens kjennskap til Ungt Entreprenørskap.

Hovedmålsettingen for samarbeidet var å styrke Ungt Entreprenørskaps tilstedeværelse både lokalt og nasjonalt. I tillegg skulle vi skape en portal som støtter elever, lærere og mentorer i Ungt Entreprenørskaps opplæringsløp og undervisningsprogrammer. Nye nettsider på en moderne plattform skulle bidra til å gi Ungt Entreprenørskap fleksibiliteten som trengs for å drifte mange nettsider i én og samme installasjon. En tilgangstyrt portal hvor lærere og mentorer enkelt kan finne informasjon og materiale knyttet til programmene de skal fasilitere gjør det enklere å følge progresjonen i løpet. Digitalisering av undervisningsprogrammene gjør også jobben enklere og mindre manuell for lærere og mentorer, og de får mer tid til å være tilstede for elever og studenter.

Skjermbilde fra løsningen vi har bygget for Ungt Entreprenørskap

Brukeren i fokus

Gjennom brukertesting der vi undersøkte hvordan brukere finner fram til den informasjonen de er på jakt etter, utviklet vi en ny struktur for Ungt Entreprenørskaps åpne nettsider. Testen ga oss innsikt om hvor forskjellig innhold skal plasseres på siden, og dannet grunnlaget for både navigasjon og design. Vi har samarbeidet tett med å utvikle nye nettsider med et brukervennlig publiseringssystem som gjør det enkelt for alle ledd i organisasjonen å skape og dele eget innhold til ungdom som er interessert i entreprenørskap. Gjennom å engasjere lokale representanter får man benyttet all intern kompetanse, som bidrar til å styrke Ungt Entreprenørskaps synlighet på nett betraktelig.

Ungt Entreprenørskap ønsket å realisere en idé om en felles portal som gjør det enklere for lærere, frivillige og mentorer å gjennomføre de ulike programmene med barn og ungdom. For å skape en best mulig brukeropplevelse gjennomførte vi derfor en rekke intervjuer og brukertester i arbeidet med portalen. Funnene var med på å bekrefte og avkrefte ulike hypoteser vi hadde om hvilke forventninger brukerne har til tjenesten, og hvilken informasjon de trenger for å kunne formidle programmene på en god måte.

Vi fikk også være med Ungt Entreprenørskap til NM i Ungdomsbedrift hvor vi fikk møte engasjerte studenter, elever, lærere og mentorer som ble involvert i testingen av løsningen. Vi fikk kjenne på kroppen hvordan det er å være med i et program gjennom Ungt Entreprenørskap, med all spenningen og forventningene som hører med.

Den digitale portalen

Kunnskap og kompetanse i alle ledd

Ungt Entreprenørskaps nettsider er i dag en viktig driver for å holde ungdom oppdatert, men også et viktig ledd i å vise resultatene av alle de positive tiltakene de bidrar til. I dag styres all kommunikasjon fra ulike hold i organisasjonen og ved hjelp av én plattform hvor gode vaner og metoder for beste praksis ligger til grunn. Den tilgangsstyrte portalen som er utviklet sikrer at de som møter elever og studenter med et Ungt Entreprenørskap-program har nok kunnskap om programmet og oppgavene som skal gjennomføres, om organisasjonen, den pedagogiske plattformen og intensjonen bak programmet. Den bidrar til kompetanseoverføring og informasjonsflyt helt fra den som har utviklet det pedagogiske programmet og fram til elever og studenter på den andre siden.


Vil du utforske en digital idé med oss?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe.

Daglig leder
Lasse E. Bjørseth
lasse@norse.co