Hopp til hovedinnholdet

40%-bransjen

Det er langt fra tilfeldig at bygg- og eiendomsbransjen kalles “40%-bransjen”. Bransjen krever nemlig 40% av ressursene våre og står for 40% av globale CO2-utslipp. Størsteparten av disse utslippene kommer fra hvordan byggene våre driftes i det daglige.

Grønne ambisjoner

Stadig flere virksomheter har både ambisjoner og vilje til å bidra til det grønne skiftet. Likevel er det få som lykkes. Bærekraft kan være utfordrende både å måle og å gjennomføre i praksis, fordi det for mange kan oppleves som lite håndfast eller vagt.

Bygg- og eiendomsbransjen er gjennomsyret av prosesser, standarder og kompliserte kommunikasjonslinjer. Bransjen er i tillegg blant verdens minst digitaliserte, noe som sinker både de grønne initiativene og produktivitetsveksten.

Varig ble grunnlagt våren 2019 av Renate Straume og Norselab for å gjøre det mulig for alle å ta bærekraftige valg i byggene de eier, drifter eller bruker.

Fokus på bærekraft i bygg- og eiendomsbransjen

Fokus på bedre vedlikehold og drift av eksisterende bygg

Ofte ser vi at helt nye bygninger totalrenoveres eller bygges om. Intensjonen er ofte å tilrettelegge for bedre bruk av bygget, men sannheten er at hver eneste nye materielle investering har en enorm miljøkostnad. I dag finnes det ingen effektive verktøy for å fortelle deg om miljøkostnadene ved slike endringer - eller vise deg hvilke alternativer du faktisk har.

Varig fremmer bærekraft gjennom forbedret eiendomsdrift ved å støtte ulike interessenter i deres daglige virksomhet.

Forbedre fotavtrykket gjennom tilgjengeliggjøring av innsikt

Varig fremmer bærekraft gjennom forbedret eiendomsdrift ved å støtte forvaltere, leietakere og brukere av bygg sin innsats for miljøet. Ved å gi alle tilgang til den samme informasjonen, og gjøre det enklere å forstå fordelene eller konsekvensene av valgene de tar, kan vi redusere miljøfotavtrykket til byggene våre kraftig.

Enklere å sette og nå bærekraftsmål

Løsningen vi har laget for Varig automatiserer tilgangen til data, digitaliserer standarder, prosesser og kommunikasjonslinjer. På denne måten får alle interessenter forståelig og nyttig innsikt som kan brukes til å prioritere forbedringsområder.

Gjennom smart teknologi viser løsningen en bygnings totale CO2-utslipp - fra hvordan det ble bygget, til hvordan det brukes i dag. Varig har valgt en helhetlig tilnærming som er med på å øke bevisstheten rundt hvordan bygninger påvirker miljøet gjennom hele sin levetid. Løsningen henter driftsdata som avfall, vann og energiforbruk for å gi bygningseiere fullstendig oversikt over bygningens fotavtrykk. Når alle får tilgang til den samme innsikten om bygningens miljøpåvirkning, kan eiere og leietakere jobbe sammen for å redusere utslipp. Løsningen er unik når det gjelder å gi kunnskap om hvilke tiltak som kan igangsettes.

Vi har bidratt med design og implementering, og Varig står selv for domenekunnskapen som ligger til grunn.

Samarbeidet med Norse har hjulpet oss å raskt få opp teknologien vi leverer, og de har vært en solid bidragsyter i å oversette visjonen vår til en teknologisk løsning som leverer verdi til målgruppene våre. Norse har lang erfaring med å bygge teknologi for startups, som helt fra starten av ga oss stor tillit til at dette er noe de virkelig kan. Erfaringen har gjort Norse godt trent på å få ut det aller beste av oss med mye domenekunnskap, men mindre kjennskap til hvordan bygge god og skalerbar programvare.

Renate Straume, CEO & Founder i Varig

Varig 1.0

I den første versjonen har vi fokusert på grensesnittet mot bygningseier og innsamling av operasjonelle data for beregning av CO2-utslipp fra driften av bygningen. El-hub var en selvsagt kilde for innhenting av strømforbruk, mens det for andre typer data er mer komplisert med flere leverandører, standarder og protokoller. Uthenting av data fra bygningers Sentral Driftskontroll-anlegg kan gi mye data, men stabiliteten på dataleveransene fra disse systemene kan være en utfordring vi ikke kan styre.

Sammen med teamet bak Varig skal vi etter den første lanseringen fokusere på grensesnittet mot leietakere.


Skape noe sammen?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Strategi og forretningsdesigner
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital