Hopp til hovedinnholdet

SEO workshop med Norse

Hva er en SEO-workshop?

En SEO-workshop er en samling der vi samler innholdsprodusenter, ledere for det digitale, samt aktuelle ressursser fra Norse. Denne samlingen varer fra fire til fem timer, hvor vi jobber intensivt sammen.

I forkant av en workshop, vil kursholder ha brukt noen timer på å gå gjennom kunden, hvordan de presterer på Google per i dag, hva er aktuelle brukerreiser. Hvilke sider fungerer, og viktigere: hvilke sider fungerer ikke slik det er i dag. Vi vil også ta en kikk på aktuelle konkurrenter, analysere hva de gjør i sin egen SEO strategi.

I selve workshoppen vil vi først gå gjennom hva SEO er, hvor det kommer fra, og hva det betyr i praksis for kunden. Her vil Norse stå for innholdet, som oppdateres jevnlig for å følge med i tiden og aktuelle SEO teknikker og hacks. Ingen spørsmål er for dumme, eller vil gå ubesvart. Om vi må undersøke mer, tar vi kontakt i ettertid.

Etter vi har en felles forståelse for hva SEO er, går vi inn i workshop delen. Her starter vi med noen veldig konkrete spørsmål, som drøftes av deltagerne. Her er det heller ingen rette eller gale svar, men vi i Norse vil stille spørsmål som får gruppen til å måtte tenke seg litt om hva formålet med nettsiden egentlig er.

Etter dette, går vi inn i det som kalles “keyword research”, eller nøkkelordforskning. Her jobber vi hands-on ut fra en liste over ord og utrykk vi tror kunden ligger godt an på, for å finne varianter og synonymer som kanskje har høyere søkevolum enn det man gjerne tidligere har fokusert på.

Ved hjelp av forskjellige software, finner vi ut nøyaktig status på de søkeord/setninger vi sjekker ut, for å finne ut om det er potensiale for å “kapre” en topp tre posisjon på Google.
Dette er et samarbeid med alle, hvor Norse er “ordstyrer” og fasiliterer forskningen.

Etter vi har en liste over ord, setninger og utrykk vi vil gå videre med, skal disse analyseres. Hvilke er relevante, hvilke faller utenfor målgruppen.
Når vi nå sitter igjen med en liste, er denne listen det innholdsprodusenter skal forholde seg til å fremtidig innholdsproduksjon.

I fase tre av workshop, går vi gjennom nøyaktig hvordan man jobber med SEO. Da lærer vi hvordan vi bruker de ord og utrykk vi har kommet frem til, i overskrifter og i meta data. I fase tre går vi gjennom best practice fra Google, hvordan vi jobber med SEO, både kreativt og teknisk.

Litt etter hva kunden selv ønsker, har vi også en fjerde fase, hvor vi går gjennom en lett innføring i Google Analytics, hvordan lese og rapportere data relatert til SEO. Vi vil også sette opp KPIer, slik at det er mulig å måle (og rapportere på) resultater av arbeidet og investeringen som er gjort i å ha et SEO fokus i innholdsproduksjon.

Lurer du på hva SEO er? Her får du en kort introduksjon til SEO.

Bilde fra SEO workshop

Hvem hører hjemme i en SEO workshop?

Det er viktig å ikke ha for mange ansatte deltagende. Jo flere kokker og så videre. Her er det viktig å samle de som er nøkkelprodusenter når det kommer til innhold, og de som har en klar innsikt i visjon for nettsiden. Det er viktig å også ha noen som kjenner målgruppen, for å styre oss i riktig retning når det kommer til søkeordene vi velger.

En samling med mennesker som dette, gjør at arbeidet vi gjør i workshop kan tas med ut av selve kursrommet, og videre i det daglige arbeidet i flere avdelinger.

Hva får man ut av en SEO-workshop?

Utover den faktiske listen over ord og utrykk, sitter man igjen med en nøkkelgruppe av ansatte som har et skikkelig og oppdatert forhold til hva organisk trafikk er, og hvorfor det er viktig å jobbe kontinuerlig med det.

Innsikten som skapes i en slik workshop kan også brukes av andre internt i organisasjonen, i presentasjoner på årsmøter og lignende, for å dele kunnskapen.

Etter endt workshop vil Norse sende over listen over ord og setninger vi har funnet og analysert. Vi vil også sende over selve presentasjonen, som dere selvfølgelig står fritt til å bruke informasjonen fra internt. Vi har også endel tilgjengelig informasjon, som artikler og bloggposter, som kan deles internt.

Dokumentasjonen som sendes i etterkant er spesialtilpasset den faktiske kunden, her vil vi ikke gjenbruke noe for de forskjellige kunder. Dokumentasjon du får er nøyaktig tilpasset din organisasjon, hvordan dere opererer med analyseverktøy og eventuell SEO software.
Før en workshop vil kursholder ta kontakt for å få de aktuelle tilganger til software som trengs.

Etter en workshop er det også mulig å inngå en slags “retainer” med Norse. Da vil Norse ha en viss timesum for å jobbe spesifikt med kontinuerlig forbedring, som SEO og universell utforming, med den aktuelle bedriften. Da vil vi kunne sjekke fremgang, se brukerreiser og mønstre, og følge med på utviklingen i Google.
Det er ikke et krav å ha denne etterpakken, det er et alternativ vi tilbyr til de som ønsker hjelp, Norse bidrar gjerne som sparringspartner i dette arbeidet.

Skrevet av Silje Tjomlid.


Interessert i en SEO-workshop?

Ta gjerne kontakt med meg for et uforpliktende tilbud.

Forretningsutvikler
Norse Digital
joachim@norse.co