Hopp til hovedinnholdet

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring

Universell utforming erklæring - Norse Digital

URL: https://norse.co

Norse Digital forplikter seg til å sikre digital tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi forbedrer kontinuerlig brukeropplevelsen for alle, og bruker de relevante universell utformingsstandardene.

Tiltak for å støtte tilgjengelighet

Norse Digital iverksetter følgende tiltak for å sikre universell utforming:

 • Universell utforming er en del av vår visjon.
 • Universell utforming er del av våre interne policyer.
 • Vi har oppnevnt en universell utforming ansvarlig.
 • Det gis løpende opplæring i universell utforming til ansatte.
 • Det finnes klare universelle utformingsmål og -ansvar i organisasjonen.
 • Det finnes formelle kvalitetssikringsmetoder for universell utforming i organisasjonen.

Samsvarsstatus

Gjeldende universell utformingsstandard for nettstedet:

WCAG 2.0 nivå AA

Gjeldende samsvarsstatus for innhold

Delvis samsvar: Noen deler av innholdet er ikke helt i samsvar med kravene om universell utforming.

Kjente problemer med universell utforming

Til tross for at vi hele tiden forsøker å gjøre vårt beste, kan du som bruker oppleve utfordringer eller problemer. Kontakt oss hvis du oppdager et problem som ikke står på listen.

Skip to main content link:
Denne er ikke inkludert i landmarks, da vi har vurdert dette som ikke nødvendig.

Kompatibilitet med nettlesere og kompenserende teknologi

Dette nettstedet er designet for å være kompatibelt med følgende nettlesere:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Teknologier

Universell utforming på dette nettstedet er avhengig av følgende teknologier for å fungere:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Vurderingsmetoder

Norse Digital vurderte tilgjengeligheten på dette nettstedet ved hjelp av følgende metode(r):

 • Egenevaluering: Nettstedet ble evaluert internt av bedriften eller organisasjonen.

Tilbakemeldingsprosess

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om universell utforming på nettstedet. Ta kontakt med oss på en av følgende måter:

Vi har som mål å svare på tilbakemelding innen 5 virkedager.

Formelle klager

Du har rett til å klage til Norse Digital hvis du er misfornøyd med vårt svar. Det gjør du ved å sende en e-post til hello@norse.co