Hopp til hovedinnholdet

Universell utforming

Hva er universell utforming, og hvordan holder du deg innenfor det norske lovverket?

Universell utforming (UU) handler om å lage nettsteder og applikasjoner som er tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnedsettelse og/eller kognitive utfordringer.

I Norge ønsker vi et samfunn der alle kan delta, også på den digitale arenaen. Derfor krever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at nettløsninger er universelt utformet. Ideén med universell utforming er å lage én løsning som flest mulig kan bruke med minst mulig behov for spesialløsninger ved siden av.

Har din virksomhet en nettside? Har dere lansert en app? Henvender dere dere til et bredt publikum? Da gjelder kravene for deg og ditt firma!

Internett skal være for alle, og dette jobber vi i Norse mye med, både på nye og eksisterende prosjekter.

DIFI har laget en fin video som kort forklarer hva universell utforming vil si i praksis.

Universell utforming handler om at alle skal kunne bruke produktet ditt

Når vi snakker om universell utforming sier vi at det finnes fire hovedkategorier. Disse er visuell, auditorisk, motorisk bevegelse og kognitiv kunnskap.

FN identifiserer tilgang til informasjon og kommunikasjonsteknologi, inkludert Internett, som en grunnleggende menneskerett.

Det handler om for eksempel tilstrekkelig fargekontraster på tekst, forståelig språk, mulighet for bruk av tastatur og bruk av WAI-ARIA i kildekode. Alle artikler, kart og formular skal være mulig å navigere kun ved bruk av tastatur, og alle bilder skal ha tilstrekkelig alternativ tekst for de som ikke kan se eller velger å bruke nettleser uten å laste inn bilder. Alle videoer du lager skal være tekstet, og de skal ha et lydalternativ.

Vi har gode verktøy som vi bruker før, under og etter produkt er levert. Ved hjelp av disse verktøyene og manuelle sjekker, sørger vi for å kontinuerlig følge med på om produktene vi har produsert for våre kunder er tilstrekkelig utformet.

Vi mener at universell utforming ikke handler om tilpasning, men om å lage gode tjenester på nett. Hver femte nordmann har en eller annen form for funksjonsnedsetting. Satt på spissen vil det å ikke ha universelt utformede nettsider bety at din bedrift låser døren for hver femte potensielle kunde.I tillegg til å være brukervennlig, er det bevist at Google og andre søkemotorer prioriterer universelt utformede nettsteder i sine søkeresultat.

En nettside laget etter prinsipper om universell utforming er lettere å bruke for andre enn de som nødvendigvis trenger det. Lager man kontrasten slik at en svaksynt lett kan lese, kan det føre til at andre som jobber med nettsiden hver dag ikke får vondt i hodet så lett. Klare navn på knapper og linker tydeliggjør hensikt, og undertekster på video hjelper også deg som sitter på trikken i morgenrushet uten hodetelefoner.


Alternativ tekst på bilder

For de som ikke vil eller kan se bilder, skal vi alltid tilby en alternativ tekst. Alternativ tekst på bilder benyttes av for eksempel skjermlesere og Google for å kommunisere hva bildet beskriver. Å bruke alternativ tekst på bilder er krav i både WCAG 2.0 og 2.1, og er et grunnleggende tilgjengelighetsgrep.Bildeorientering på enheter

Orientering på forskjellige enheter handler om at uansett enhet eller funksjonsevne, så skal du få se innholdet som tenkt.
Ved å kode innhold for orientering er vi med på å sikre at innholdet vises i den retningen (stående eller liggende) som brukeren foretrekker. Vi skal ikke ha nettsider som tvinger orientering, da dette ødelegger opplevelsen for de som ikke kan endre retning.Alternativ til kun lyd/kun bilde

Undertekst på video er et godt eksempel på tilgjengelighet som er bra for alle, også funksjonsfriske. All kun-video og kun-audio innhold du lager, skal ha et alternativ til de som ikke kan se eller høre innholdet ditt. Det vil si at alle videoer skal ha et godt og utfyllende (ikke bare tale, men også lyder) undertekstspor, mens for eksempel podcasts skal ha en tekstfil hvor alt er skrevet ned. Begge alternativer skal være lett tilgjengelig ved originalt innhold.


EUs webdirektiv WAD og WCAG 2.0 i Norge

Forskrift om universell utforming av IKT sier at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i den internasjonale WCAG-standarden. WCAG gir retningslinjer for å gjøre innhold på nett tilgjengelig, først og fremst for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden skal være mulig å oppfatte, betjene og forstå, og den skal være robust. WCAG skal også sikre at innhold fungerer på alle enheter, eksempelvis på mobiltelefoner. Difi kontrollerer at kravene følges ved å føre tilsyn. Om et nettsted ikke følger kravene, vil Difi kreve retting og kan ilegge bøter.

I Norse utvikler vi nettsteder basert på WCAG 2.0, som står for Web Content Accessibility Guidelines. I Norge følger vi Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger, som sier at alle eksisterende nettsteder som er rettet mot allmennheten skal være AA compliant i WCAG 2.0 innen 2021. Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. juli 2014.

Norske nettsteder vil i fremtiden følge EUs webdirektiv, og vil være veldig viktig for deg som har egne nettsteder og/eller applikasjoner. Les mer om nye foreslåtte lover HER.
EUs webdirektiv skulle egentlig gjøres gjeldende 01. juli 2020, men på grunn av coronaepedemien er denne datoen utsatt for øyeblikket.
Selv om dette ikke har skjedd enda, er vi i Norse på god vei for å gjøre nettsteder vi utvikler samsvarer med WCAG 2.1.

Hos oss har vi fokus på universell utforming ("accessibility") helt fra startfasen av et nytt prosjekt. Vi har jobbet mye med dette på våre produkter i lengre tid, og læringen fra denne prosessen er med oss videre. Utviklere, selgere og administrasjon har alle en forståelse for hva universell utforming er, og ikke minst hvorfor det er så viktig.

Hva kan jeg gjøre for å finne ut om jeg er universelt utformet?

Det finnes dessverre ingen 100% sjekk som sier JA eller NEI på spørsmålet "er mitt nettsted universelt utformet". Om du følger regelverket til punkt og prikke, kan du derimot være sikker at du er innenfor norske lovverk. DIFI har en veldig fin og oversatt gjennomgang av hvert sjekkpunkt, denne oversikten finner du her.
Hos oss bruker vi Siteimprove i hvert prosjekt vi utvikler, og dette hjelper oss til å ha enkel oversikt over hva som er innenfor, og hva som gjenstår av WCAG 2.0 kriterier.

Av gratis hjelpemidler, anbefaler vi plugins Siteimproves Accessibility Checker og WAVE Chrome extension, i tillegg til å sjekke URLer i Googles Lighthouse plugin, og AChecker.

Siteimprove Chrome Accessibility Checker skjermbilde

Er du interessert i å se universelt utformede nettsider i aksjon?

Denne artikkelen fra Axesslab.com har en fin samling av forskjellige assistenter.

Ønsker du å produsere innhold som er universelt utformet?

Se vår sjekkliste HER for tips som går direkte på innholdsproduksjon i henhold til WCAG.

Skrevet av Silje Tjomlid.


Vil du vite mer om hvordan vi jobber med universell utforming i Norse?

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig prat!

Norse Digital
hello@norse.co