Hopp til hovedinnholdet

Sjekkliste i universell utforming for innholdsprodusenter

Selv om nettsiden din i utgangspunktet er universelt utformet, er det fremdeles flere sjekkpunkter du som innholdsprodusent må være klar over.

Les gjennom denne sjekklisten, og produser innholdet ditt i henhold til den. Innhold som kontinuerlig opprettes må lages innenfor et universelt utformet rammeverk, enten det kommer fra maler eller egen kunnskap. Nedenfor følger de punktene i WCAG 2.0 som er forbeholdt innholdsprodusenter.

Nederst i artikkelen finner du en sjekkliste du kan ha for deg selv.

Hvert punkt er klikkbart for mer informasjon.

Sjekkliste

Tekst

 • Har jeg lagt til alternativ tekst på alle bildene mine?
 • Har jeg lagt til et tekstalternativ til video og lyd?

Video

 • Har jeg skrevet en transkripsjon (skrevet ut handling, lyder) av videoen min? Ligger dette lett tilgjengelig samme sted som videoen?
 • Har jeg tekstet videoen?
 • Dersom jeg har publisert video, har jeg et lydalternativ dersom denne er uten lyd?
 • Har jeg innhold som blinker, som for eksempel video eller gif? Blinker dette flere enn tre ganger i sekundet?

Bilder

 • Er alle knapper, grafer, diagrammer og aksjoner tydelig kommunisert, ikke kun ved bruk av farge?
 • Er jeg sikker på at kontrast på tekst/bilde er tilstrekkelig?
 • Har jeg et tekstalternativ, dersom jeg poster bilder av tekst/sitater o.l.? Kan dette postes som tekst i stedet for bilde?

Innhold

 • Har alle sider beskrivende og forståelige titler?
 • Er alle overskrifter og underoverskrifter forståelige iht. tema?
 • Kommer det klart frem i en lenke hvor den leder til?
 • Skriver jeg på forskjellige språk? Hvis ja, kommer det klart frem i koden hvilke språk det gjelder?

Her finner du en PDF av sjekklisten, som du kan lagre til senere eller skrive ut.