Hopp til hovedinnholdet

Oversikt over alle punkter i WCAG 2.0

Oversikt over alle punkter i WCAG 2.0

WCAG står for Web Content Accessibility Guidelines, og er en liste over totalt 61 suksesskriterier som skal sørge for et mer tilgjengelig internett for alle. Disse er delt inn i kategorier; mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelig og robust.

Alle krav er delt inn i prioriteringsgrad, fra A til AAA der A er høyest prioritet. I Norge sier Forskrift om universell utforming av IKT at nettsider må oppfylle 35 av disse 61 suksesskriteriene i den internasjonale WCAG-standarden. Dette inkluderer alle krav i A og AA prioritet.

Forskrift om universell utforming av IKT gir retningslinjer for å gjøre innhold på nett tilgjengelig, først og fremst for mennesker med nedsatt funksjonsevne. WCAG skal også sikre at innhold fungerer på alle enheter, eksempelvis på mobiltelefoner.

Difi kontrollerer at kravene følges ved å føre tilsyn. Om et nettsted ikke følger kravene, vil Difi kreve retting og kan ilegge bøter.

I Norse utvikler vi nettsteder basert på WCAG 2.0 og vil gå videre til WCAG 2.1 når det blir relevant.

Her er en liste over de 35 suksesskriterier som er inkludert i WCAG 2.0 AA. Hvert punkt er klikkbart for mer informasjon.

Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må være presentabel for brukere på måter de kan oppfatte.

Brukergrensesnittkomponenter og navigasjon må kunne brukes.

Informasjon og bruk av brukergrensesnitt må være forståelig.

Innhold må være robust nok til at det kan tolkes pålitelig av et bredt utvalg av brukeragenter, inkludert hjelpemidler.