Hopp til hovedinnholdet
Om oss

Oppnå langsiktig suksess med forretningsdesign

Forretningsdesign (Business Design) er en helhetlig tilnærming som tar sikte på å forstå og transformere bedrifters strategier, prosesser, produkter og tjenester for å oppnå langsiktig suksess og maksimalt utbytte av investert kapital. Det handler om å se på forretningsmodeller på en ny måte og fokusere på hvordan alle deler av virksomheten kan samhandle og dermed skape større verdi.

Forretningsdesign hjelper deg å utvikle, teste og realisere nye forretningsideér - raskt

For å oppnå denne transformative tilnærmingen, bruker vi elementer fra Business design playbook, som guider oss og våre kunder gjennom nøkkelaktiviteter og øvelser gjennom hele prosessen. La oss se nærmere på dette:

1. Scoping

Nøkkelaktiviteter: Definere innovasjonsutfordringen og samle det rette teamet for å takle utfordringen.

Verktøy: Team canvas, scoping canvas.

Resultat: Avklarte utfordringer og team klare for oppstart.2. Problemutforsking

Nøkkelaktiviteter: dialog med brukere, definere udekkede behov, undersøke markedsmuligheter, utvikle hypoteser og utforme og utføre eksperimenter for å validere problemet.

Verktøy: Persona, customer journey mappoing, problemstørrelses-canvas, problemvalideringsskript, HMW (How Might We) statement builder.

Resultat: Personas og brukerreise, markedsmuligheter, hypoteser og validert innsikt.

3. Løsningsutvikling

Nøkkelaktiviteter: Idegenere rundt relevante løsninger og utfordringer, utvikle flere konsepter, lage prototyper av valgte løsninger og utforme og utføre eksperimenter for å validere løsningene.

Verktøy: 5+ idegenereringsverktøy, innovasjonsbattlefield, visjonskort.

Resultat: 100+ ideer, flere konsepter, lavterskelsprototyper og validert innsikt.

4. Forretningsmodelldefinisjon

Nøkkelaktiviteter: Identifisere potensielle forretningsmodeller, utforske ekstra inntektsstrømmer, beregne omtrentlige inntektstall og utforme og utføre eksperimenter for å validere forretningsmodellen.

Verktøy: Forretningsmodellsett, inntekts-flytskjema, inntekts-canvas.

Resultat: Visuell forretningsmodell, omtrentlige inntektstall og validert innsikt.


5. Pitch-design

Nøkkelaktiviteter: Utvikle en klar og konsis historie, designe en visuell presentasjon og pitche interessenter og beslutningstakere.

Verktøy: Pitching canvas

Resultat: Konkret pitch-presentasjon, støtte fra ledelse og andre beslutningstakere, samt klarhet rundt neste steg av prosessen.Oppsummering:


Forretningsdesign er en strategisk tilnærming som fremmer brukerfokus, innovasjon og tverrfaglighet for å skape bærekraftig suksess og maksimal kundetilfredshet. Ved å omfavne endring og tilpasning, kan bedrifter tilpasse seg en stadig skiftende verden og skape verdi for kundene.

Så neste gang du lurer på hvordan veien til suksess ser ut, hvorfor ikke utforske mulighetene som forretningsdesign kan tilby?