Hopp til hovedinnholdet
Tjenesteutvikling

Hold tritt med brukerbehov i endring

Evnen til tilpasning er en av menneskets største styrker. Teknologi og tjenester som for bare 10 år siden virket utenkelig at skulle bli en del av hverdagen vår, er brått blitt noe vi ikke kan leve uten. I denne artikkelen ser vi på hva som påvirker vanene våre, og hvordan man som bedrift kan holde tritt med brukerbehov i endring.

Å følge med på endringer og mønstre i brukerbehov i sanntid kan gjøre at man ligger ett steg foran.

Hva påvirker vanene våre?

Vanene og behovene våre endrer seg over tid. Ofte i sammenheng med teknologisk nyskapning, ny forskning og tilgjengelig informasjon, eller utviklingen i samfunnet. COVID-19 har bevist at behov virkelig kan endre seg over natta, og er en viktig påminnelse om at bedrifter må være i stand til å snu seg raskt.

Tilgangen på informasjon er i dag både bedre og mer oppdatert enn tidligere. Teknologiske fremskritt har ført til at vi som forbrukere har hele verden i lomma, og at vi ved hjelp av et enkelt tastetrykk kan få svar på nesten hva som helst. Dagens forbrukere er dermed langt mer velinformerte og oppdaterte enn forbrukere for noen få tiår siden. Forventningene våre til brukeropplevelse er sterkt påvirket av teknologi, og det er de beste i gamet som styrer hva som regnes som en god og friksjonsfri opplevelse.

Vær fleksibel

Bedrifter må være fleksible, for å kunne levere på endrede behov. De som har en plan for hvordan man kan tilpasse og justere sine produkter og tjenester, dersom brukernes behov eller ønsker endres, er de som lykkes.

Denne fleksibiliteten må forankres og besvares i forretningsstrategien: Ved å ha tenkt gjennom en rekke scenarioer på forhånd, kan man komme et stykke på vei. Hovedpoenget er å ha et mindset hvor organisasjonen i stand til å snu seg raskt.

For å sette i gang tankene, kan man prøve å tenke høyt rundt noen spørsmål som disse:

  • Hva gjør vi dersom Apple lanserer et produkt eller tjeneste som konkurrerer direkte, eller indirekte, med vårt? (Ha i bakhodet at Apple er kjent for fantastisk design og sømløse brukeropplevelser).
  • Hva gjør vi dersom det kommer en aktør som leverer samme tjeneste som oss på banen - bare bedre og billigere? (For å stille inn tankene: se for seg at du driver en videobutikk, og at Netflix plutselig lanseres - en tjeneste som brukes på en enhet alle har, som gir tilgang til et utall av filmer og serier, til en fast månedssum)
  • Hva skjer den dagen noen andre kan levere våre varer og tjenester, til en lavere pris, raskere og enklere for våre kunder. Hvorfor skal handelen gjøres hos oss da?

Ved å ha et reelt forhold til hva fremtiden kan bringe, gir man seg selv muligheten til å ligge i forkant - og kanskje kan man til og med innovere før konkurrenten gjør det?

Noen bransjer, som hotell- eller musikkbransjen, har endret seg drastisk de siste årene. Før virket det utenkelig at overnatting i private hjem skulle bli en reell utfordrer til hotellovernatting, men plutselig kom AirBnB og snudde alt på hodet, ved å beviste at behovene til overnattingsreisende hadde endret seg mer enn mange trodde.


Les også:

Brukertesting, svaret på (nesten) alt du lurer på
Les mer

Be aktivt om tilbakemeldinger fra kunder og systematiser dataene

Å følge med på endringer og mønstre i brukerbehov i sanntid kan også gjøre at man ligger ett steg foran.

Lag et system for tilbakemeldinger fra kundene eller brukerne deres. Enten dere har en egen kundeserviceavdeling, eller om det er et delt ansvar, er det viktig å se på alle tilbakemeldingene dere får i en større sammenheng. Med en strukturert og planmessig tilnærming på dette kan man identifisere mønstre og gjøre endringer basert på reell feedback.

Pass på å se kvalitative og kvantitative data opp mot hverandre; da kan man nemlig oppnå enda dypere innsikt i hvor man kan gjøre forbedringer.

Når hele organisasjonen er med på dette arbeidet kan alle bruke dataen til å gjøre forbedringer innen sine områder - uavhengig av funksjon. Når man gjør endringer basert på reell innsikt kan man også fange opp helt nye behov, og at du sitter på dataene kan gjøre det enklere å få gjennomslag for nye idéer og initiativ.

Vær våken

Det er altså verdt å følge med på både ny teknologi, utviklingen i samfunnet, og tilbakemeldinger og data fra brukere for å holde tritt med brukerbehov i hurtig endring. Hvis tilnærmingen din ikke setter brukerens behov i sentrum eller følger med på hvordan de utvikler seg allerede, er dette tiden for å starte.