Hopp til hovedinnholdet
Tjenesteutvikling

Finn løsninger på problemer med "How might we?"

I dagens stadig skiftende forretningslandskap er strukturert og brukersentrert innovasjon nøkkelen til suksess. Bedrifter som evner å tilpasse seg og finne løsninger på komplekse problemer er de som skiller seg ut. En kraftfull designdrevet øvelse vi bruker mye, er "How Might We" (HMW). Denne tilnærmingen gir et kreativt rom for våre tverrfaglige team å utforske og finne nye perspektiver på dagens problemer og utfordringer.

HMW gjennomføres best på post-its

Hva er "How Might We"?

"How Might We" er en tilnærming som egentlig ligger til grunn for prinsippene i designdrevet innovasjon. Øvelsen begynner med å identifisere et problem eller en utfordring og omformulerer det til et mer positivt og åpent spørsmål. For eksempel, hvis problemet er "Det er vanskelig for kundene våre å forstå vårt produkt," kan en HMW lapp se slik ut; "HMW gjøre produktet vårt mer brukervennlig?". Da blir problemformuleringen mer løsbar ved å være et mer åpent og utforskende spørsmål.

Eksempel på kort oppgavebeskrivelse

Trinnene i "How Might We"

Identifiser problemet:

Start med å tydelig definere problemet eller utfordringen du står overfor. Dette kan være alt fra produktutvikling og tjenestedesign til å forbedre interne prosesser.

Omformuler til et "How Might We" spørsmål:

Ta det identifiserte problemet og omformuler det til et åpent spørsmål ved å legge til "How Might We" eller "Hvordan kan vi" i begynnelsen. Dette hjelper med å åpne opp for kreativitet og unngå begrensninger.

Brainstorm løsninger:

Inviter teamet ditt til å delta i en kreativ brainstorming-økt for å generere ideer om hvordan man kan takle det åpne spørsmålet. Oppfordre til fri tenkning og unngå å avvise ideer i starten.

Stem på de beste ideene:

Gå gjennom de genererte ideene og stem frem de mest lovende og realistiske. Dette trinnet innebærer ofte en kombinasjon av kritisk vurdering og kreativitet.

Videre arbeid:

Ta de valgte ideene og utvikle prototyper eller konsepter. Dette kan være alt fra en enkel skisse til en fullstendig simulering av løsningen, eller videre arbeid med f.eks. CJM eller lignende.