Hopp til hovedinnholdet
Om oss

Sånn jobber vi med faggrupper i Norse

Kontinuerlig forbedring = personlig og faglig utvikling

Hos oss pleier vi å si at det er når man går live med en løsning eller et produkt at reisen begynner. Vi har derfor et stort fokus og et eget team som sammen med kundene jobber med kontinuerlig forbedring - fordi det alltid er rom for å bli enda bedre.

Den samme tankegangen bruker vi rundt utvikling av menneskene som jobber her. Utvikling på arbeidsplassen er faktisk nedfelt i arbeidsmiljøloven, og forskning viser at ansatte som opplever faglig og personlig utvikling blir mer produktive og tilfredse på jobb.

I denne bloggposten vil jeg gi deg et innblikk i hvordan vi i Norse har valgt å tilrettelegge for faglig utvikling.

Faggrupper som arena for kompetanseheving og teambygging

Da jeg startet i Norse i fjor høst var konseptet faggrupper noe av det første jeg ble introdusert for. Faggrupper i Norse er en arena for kompetanseheving og et verktøy for å bygge god internkultur. Faggruppene er dynamiske og er ikke låst til spesifikke felt eller personer, og er dermed en gyllen mulighet til å lære om nye temaer og bli bedre kjent med kollegaer man ikke jobber så tett med i det daglige.

Ville jeg jobbe med å finne smarte måter å bruke Disruptive Tech sine sensorer på, eller samfunnsnyttig bruk av teknologi?

To ganger i året gjennomføres faggruppene. Temaene for faggruppene er forskjellige fra gang til gang, og hensikten er at man som team skal komme fram til kreative løsninger på en problemstilling.

Tidligere har faggruppene blant annet resultert en skismøringsapp og et utkast til en digital tjeneste for å forenkle og forbedre lunsjtilbudet på jobb. Selv om faggruppene først og fremst skal være et sted for læring og eksperimentering kan det altså resultere i løsninger eller tjenester som kan skape verdi for oss i Norse eller kundene våre (og verdi for kundene våre er verdi for oss!).

Mitt første møte med sensorteknologi

Da jeg startet var temaene allerede satt, og jeg kunne velge om jeg ville være med å finne nye måter å bruke Disruptive Tech sine sensorer eller undersøke ulike områder hvor teknologi kan brukes til noe samfunnsnyttig.

Valget falt på gruppa som skulle jobbe med DT-sensorene. Sensorteknologi er ganske ukjent for meg som jobber med markedsføring og kommer fra en annen sektor, men en utrolig fin mulighet til å bli bedre kjent med kollegaene mine som i det daglige jobber med helt andre ting enn hva jeg selv gjør.

Faggrupper er en arena for kompetanseheving og et viktig verktøy for å bygge god internkultur

Hvordan gjennomføres faggruppene?

Temaene for faggruppene fastsettes ved at alle spiller inn forslag til temaer og stemmer over det de selv har lyst til å jobbe med.

Når folk har valgt hvilken gruppe de vil være med på velges det ut en gruppeleder som får hovedansvar for å drive arbeidet fremover. Hvordan faggruppene organiserer seg og velger å jobbe er opp til den enkelte gruppa, det eneste som fastsettes er en dato hvor faggruppene skal presentere arbeidet sitt.

Selv om det er ganske åpent hvordan gruppene velger å organisere seg, kan det likevel være lurt å sette noen rammer og mål for arbeidet. Et eksempel på et mål kan være at alle skal ha lært minst én ny ting som de ikke visste fra før av. Rammer kan handle om at man passer på at alle setter av nok tid til arbeidet og at gruppelederen tar ansvar for å kalle inn til møter. I tillegg kan det være viktig å etablere kjøreregler for møtene slik at alles stemmer blir hørt.

Gruppa vår ble ledet av Aleksander som jobber som tjenesteutvikler hos oss, og som har god kjennskap til kreative verktøy for å kickstarte kreativiteten. Faggruppene kan dermed også være et sted hvor man lærer nye arbeidsprosesser.

Tips til hvordan du kan gjennomføre faggrupper

  • Sett mål for hva dere ønsker å oppnå med faggruppearbeidet, teambuilding kan være vel så viktig som faglig utbytte.
  • Involver alle når dere skal finne temaer å jobbe med, kanskje dere har mye å lære av å utforske et felt som er helt ukjent for alle?
  • Prioriter arbeid med faggruppene selv i hektiske perioder. Det kan være et fint avbrekk og en måte å hente ny inspirasjon til pågående prosjekter.

Husk også på å ha åpne rammer, men avtal møtepunkter og avklar forventninger og deltakernes roller innad i gruppa på forhånd. På den måten vet alle hva de skal bidra med, og du sikrer at alle har et best mulig utgangspunkt for læring. Pass på at dere dokumenterer underveis slik at de som ikke er med i faggruppa også drar nytte av det dere har lært. Og; ha det gøy underveis!

Andre faglige arenaer

Vi har opprettet en egen kanal i Slack hvor vi tipser hverandre om faglige arrangementer. Her deler vi også en oppsummering etter at vi har deltatt på et arrangement, slik at de som er interessert også kan dra læring selv om bare én deltok.

I Norse er vi mange som jobber innen forskjellige områder og på ulike prosjekter. For å holde alle i loop-en på hva som skjer har vi også et ukentlig fellesmøte som er en arena for å kjøre demonstrasjoner eller presentasjoner fra pågående prosjekter. Her kan vi stille spørsmål og bli bedre kjent med de digitale tjenestene vi utvikler og hverandres prosesser.


I Norse tar vi faglig og personlig utvikling på alvor fordi vi ønsker å tiltrekke, videreutvikle og beholde flinke folk. Kan du tenke deg å bli en del av et faglig sterkt miljø som skaper sømløs interaksjon mellom mennesker og teknologi? Sjekk ut karrieresidene våre eller send oss en mail på karriere@norse.co.