Hopp til hovedinnholdet
Tjenesteutvikling

Hvorfor lykkes noen med digitale produkter og tjenester der andre feiler?

Det skal vi prøve å gi et slags svar på. For du har sikkert prøvd et nytt digitalt produkt eller tjeneste og tenkt: Wow! Hvordan har jeg overlevd helt til nå uten dette? De dukker gjerne helt plutselig opp på radaren din, og hjelper deg med noe du ikke visste du trengte hjelp til - og brått er du hekta.

Så, hva skiller de som lykkes og de som feiler? Det vi vet er at felles for de som lykkes er at de er brukersentrerte, kommersielt levedyktige og i kontinuerlig utvikling, og alt dette skal vi se nærmere på.

Men først: teknologi er et middel, ikke et mål

En vanlig misoppfatning når man skal sette i gang med et nytt digitalt initiativ er at teknologien er et mål i seg selv. Å bruke riktig teknologi er langt viktigere, fordi man kan innovere selv med velprøvde rammeverk.

God teknologi defineres av at den er tilgjengelig og nyttig for brukerne, uavhengig av alder, bakgrunn eller digital kompetanse. Svaret på behovet man skal dekke er dermed aldri “en app” eller “nye nettsider”, men hvordan dette hjelper brukerne med å gjennomføre en handling som er viktig eller meningsfull for dem.

For å lykkes må man gå inn i en problemstilling med et teknologisk åpent sinn.


Les også:

Tjenesteutvikling
Brukertesting, svaret på (nesten) alt du lurer på
Les mer

Brukeren i sentrum

Vi lever alle i en verden hvor det digitale gjør oss mer sammenknyttet. Skillet mellom det fysiske og det digitale viskes ut, og desto viktigere blir det å møte økte forventninger fra brukerne dine som garantert vurderer andre leverandører når de ønsker en oppgave løst.

En av nøklene til å lykkes digitalt er å ha et oppriktig ønske om å levere noe som gir brukerne verdi. For å gjøre dette må man jobbe metodisk for å sette seg inn i brukerens situasjon. Brukerbehov og forventninger er i rask endring, så det er ikke nok å tegne opp personas, klappe seg selv på skulderen, for så aldri å friske de opp.

Man må sette brukeren i sentrum i alt man gjør, og være sulten på å tilegne seg kontinuerlig innsikt.

Tips:

Leverer produktet eller tjenesten faktisk verdi til brukerne? Hvordan er brukeropplevelsen? I det store og det hele er det brukerne av produktet ditt som avgjør om det blir en suksess eller ikke.

Et nyttig rammeverk for å jobbe med verdiforslaget til et digitalt produkt eller tjeneste (nytt eller eksisterende) er value proposition canvas. Verktøyet er utviklet av Alexander Osterwalder og hjelper deg å sikre at produktet passer inn i markedet det skal lanseres i. Det kan både brukes for å forbedre eksisterende produkter eller tjenester, men også for å utvikle helt nye.

Canvaset består av to hoveddeler - brukerprofil (customer profile) og verdikart (value map). For å bruke verktøyet må man virkelig sette seg inn i hva som er viktig for brukerne av et produkt eller tjeneste og hvordan behovene blir dekket

Kommersiell levedyktighet

Forbedring av produkter eller tjenester man allerede har - og ikke minst utvikle nye - koster penger. Og det koster uavhengig av om du har ressursene til å skape endringen selv, eller om du henter ekspertise utenfra. Denne kostnaden må produktet eller tjenesten på sikt kunne tjene inn igjen.

Det er mange faktorer som påvirker den kommersielle levedyktigheten. Noen er utenfor vår kontroll, men desto større grunn er det til å ta kontroll over det man faktisk kan påvirke:

Gjør det:

Finnes det et behov for et produkt eller tjeneste som løser et problem for en gruppe, er det bare et spørsmål om tid før noen vil forsøke å dekke det. Et jevnt tilsig av idéer og initiativ i en vekstportefølje er derfor ikke nok: man må agere før noen andre gjør det.

Lanser tidlig:

I Silicon Valley sies det at dersom du ikke er litt flau når du lanserer har du lansert for sent. Det kan virke flåsete, men hvis vi ser på hvordan selskaper som lykkes digitalt går frem henger det på greip likevel. Ved å lansere et produkt eller tjeneste i markedet tidlig (med en god kjerne, naturligvis) kan vi sikre kommersiell levedyktighet, fordi innsikt og læring genereres raskere. Riktig tid for lansering er når du har et MLP (Minimum Lovable Product): et produkt som representerer minimum av det som kreves for at brukerne skal elske det (i motsetning til å bare tolerere det).

Iterering:

Etter at det digitale produktet eller tjenesten er lansert (tidlig, selvfølgelig), jobber man datadrevet og bruker reell brukerinnsikt for å iterere på produktet til det sitter i markedet.

Kontinuerlig forbedring

Jobber vi smart med testing av produktets levedyktighet kan vi gjennom hele utviklingsprosessen (og etter lansering) redusere risiko, fordi vi ofte og systematisk innhenter tilbakemelding fra reelle brukere.

Felles for selskapene som lykkes med å skape digitale produkter og tjenester som brukerne elsker, er at de er datadrevne, setter brukeren i sentrum og ikke minst har de støtte fra ledelsen til å lansere tidlig, gjøre feil og lære av det. Dette tankesettet er som regel forankret i toppledelsen, og kan enkelt implementeres ved at man bestemmer seg for å eksperimentere:

  • Identifiser et område i bedriften eller organisasjonen hvor forbedring vil gjøre en stor forskjell for brukerne.
  • Sett sammen et tverrfaglig team.
  • Gi teamet et budsjett (når det er et eksperiment behøver ikke budsjettet være så stort)
  • Definer en tidsramme.
  • Mål og evaluér resultatene, og gå videre dersom eksperimentet ga positive resultater.

Deretter kan man prøve å gjennomføre flere eksperimenter og styrke seg på metodikken internt - eller hyre inn eksperter.

Hvorfor feiler noen?

Felles for de som feiler er at de ikke leverer tilstrekkelig verdi til brukerne, og dermed aldri blir tatt i bruk. Kanskje svarer de på et problem som egentlig ikke finnes, eller så er det ikke nok brukere som omfavner løsningen.

Vår erfaring er at gode digitale produkter og tjenester som regel ikke løser banebrytende problemer, men snarere allerede eksisterende problemer på en ny måte. Selvfølgelig kan det oppstå nye behov (som for eksempel dersom et virus uten en vaksine oppstår), men som regel er behovet det samme, men måten (eller muligheten) å få behovet dekket på, er endret.


Vil du utforske en digital idé med oss?

Ta kontakt for en uforpliktende, digital prat!

Daglig leder
Lasse E. Bjørseth
lasse@norse.co