Hopp til hovedinnholdet
Tjenesteutvikling

Slik skaper du en strukturert innovasjonskultur

Vi har tidligere skrevet om hvilken vei man bør følge fra idé til digitalt produkt, for å øke sjansen for å lykkes med å realisere idéen. Men hvordan bygger man egentlig en kultur som gir et kontinuerlig tilsig av idéer som kan skape fremtidens verdier?

Kundenes forventninger til deg er stadig økende. Nye initiativ dukker opp hos konkurrentene dine i et forrykende tempo. Raske og nådeløse startups entrer markedet du opererer i én etter én. Oppi alt dette er i alle fall noe sikkert; man kan ikke stå stille - å bli for komfortabel kan bety slutten for deg.

For å skape langsiktige fremtidige verdier og samtidig redusere risikoen for at noen utkonkurrerer deg, er du nødt til å bygge opp en kultur som utfordrer det etablerte og som tør å utforske nye muligheter. Hvordan?

Foto: Norse

Tenk som en investor!

De fleste bedrifter har satt av midler til innovasjon og forbedring, men altfor få sprer disse midlene utover. Tradisjonelt sett investeres det gjerne i et stort prosjekt, hvor man et vesentlig budsjett til rådighet. Dette i seg selv er å ta vesentlig risiko fordi man på forhånd ikke kan vite om idéen er god eller ei.

Hvis vi heller lar oss inspirere av hvordan startups og investorer jobber har man på forhånd akseptert for usikkerhet og risiko - og kan planlegge deretter.

For å redusere risikoen hos investorer spres investeringene i en portefølje med ulike selskaper. Det investeres også i ulike runder basert på hvor langt selskapet det investeres i har kommet. Selskaper som viser progresjon og når målsetningene sine kan lykkes med å hente mer penger i nye investeringsrunder. Feiler de, er det over og ut.

Man er nødt til å investere i ideer som vil feile

Nettopp dette tankesettet må vi ta med oss inn i idéskaping og oppfølging frem til endelig løsning. De ideene som viser riktig takt og når sine målsetninger er de idéene som bør få mer investering, de som ikke når opp siles ut eller pivoteres.

Jo flere ideer du investerer i, jo større er sjansen for at man sitter igjen med en virkelig vinner som vil sørge for fremtidens verdiskapning eller muligheter for inntjening i bedriften din; Tenk som en investor, spre risikoen og bygg opp en portefølje!

Etabler en strukturert idèbank - en vekstportefølje for fremtiden

Klare målsetninger er viktig for en vekstportefølje, og må være tett knyttet opp mot både forretningsstrategi og selskapets visjon.

Still deg så følgende spørsmål:

 • Hvor mye er vi villige til å investere totalt?
 • Hvor mye skal gå til forbedringsinitiativ, og hvor mye skal vi satse på nye initiativ?
 • Hvor mye skal vekstporteføljen generere?
 • Hva ønsker vi å få til?
 • Hvilke investeringstrinn skal vi ha fra innledende idé til ferdig lansert produkt?
 • Hvor mye skal vi investere i hvert steg?
 • Hva er kriteriene for hva som går inn og ut av porteføljen?
 • Hvilke andre KPI’er som er viktige for oss når vi skal evaluere?

En vekstportefølje bør være todelt:

Én del for å videreutvikle det eksisterende og én mer utforskende del hvor man tenker fremover. Nøkkelen ligger nettopp her - i balansen mellom håndtering av dagens forretning, samtidig som man investerer i og planlegger for fremtiden.

Skap konstant bevegelse i porteføljen med god porteføljestyring

Det er tre viktige elementer i god porteføljestyring. Du må kunne visualisere hvor i reisen et initiativ er, enkelt kunne gjøre analyser og du ha gode overordnede styringsmekanismer på plass.

For å starte prosessen med å fylle vekstporteføljen med idéer og initiativ, er det lettest å starte med det kjente, ved å analysere dagens forretningsområder og modeller. Hvilke gjør det bra, hvilke står i fare for å utkonkurreres og hvor kan man effektivisere eller forbedre? Plott disse inn i en matrise for eksisterende initiativ. Ha en akse for potensiell verdiskaping og en akse for risiko. Dette skaper et tydelig prioriteringsbilde av hvor fokuset bør ligge. Målet er at man gjør funn som igangsetter forbedringprosjekter som gradvis flytter initiativet i riktig retning i matrisen.

Explore er for de nye ideene, Exploit er for eksisterende. Foto: Strategyzer.com

I den utforskende, eller fremtidsrettede delen av vekstporteføljen handler det om å legge til rette for idéskaping. Den enkleste måten å komme i gang med dette er å gjennomføre jevnlige økter hvor man brainstormer internt.

Tips til strukturert gjennomføring av brainstorming:

 • Ha en fasilitator som leder øktene
 • Gå inn med en tydelig problemstilling dere skal utforske
 • Sørg for at det gjennomføres med et tverrfaglig team
 • Ha en agenda og hold tiden (tips: ta med en stoppeklokke).
 • Bruk kreative øvelser som gjør at alle blir hørt, men ingen får lov til å rope høyest. Det kan være en kombinasjon av individuelle øvelser som hver enkelt presenterer og oppgaver man løser sammen i grupper.
 • Alltid utforsk flere vinklinger på idèene og tør å utfordre dem.
 • Bygg på hverandres idéer.

Tips til gode øvelser: Round Robin eller How Might We.

Sett ideene som kommer ut av disse øktene inn prosjektkort som sier noe om hvor godt idèen treffer opp mot forretningsstrategien, risikofaktorene og hva man tror verdiskapingspotensialet er.

Sammen med dette skriver man en kort beskrivelse av idéen hvor man fokuserer på hva verdiforslaget vil være, samtidig som man delegerer kortet til en “prosjekteier” med et tenkt kjerneteam. Som med initiativene, fokuserer man her på forbedring av det eksisterende. Her lager vi en matrise med forventet verdiskapning på én akse, og risiko på den andre. Alle nye idéer vil ligge nederst i et hjørne

Som vi gjorde med initativene som ligger i delen med fokus på det eksisterende. Så lager vi her også en matrise med forventet verdiskaping på den ene aksen og risikoen på den andre. Alle de nye idèene vil ligge helt nederst i hjørnet, hvor det er høyest risiko og lav verdi.

Når dette er gjort starter prosessen med å flytte disse (strukturert) oppover i riktig retning. Hos oss gjør vi dette ved å være ekstremt brukersentrerte i tilnærmingen fra idé til endelig produkt. I tilnærmingen henter vi aktivt inn innsikt, jobber ut overordnet strategi (et godt verktøy: Business Model Canvas), tester verdiforslaget, visualiserer og konseptualiserer, prototyper og brukertester mot de som skal ta tjenesten eller produktet i bruk. Beslutninger tas basert på reell innsikt og ikke magefølelsen.

En slik tilnærming tar ned risiko og man kan gradvis investere i takt med utviklingen. Man kan også raskere pivotere eller dra i nødbrekket hvis man ser at det ikke sitter i markedet.

Nøkkelen er struktur

Som du kanskje har tenkt deg til ettersom du har lest helt hit, er struktur ofte nøkkelen til å lykkes med innovasjon. Naturlig nok kan gode idéer oppstå spontant, men blant de fleste som lykkes har man fulgt en strukturert prosess. Ved å etablere en strukturert innovasjonskultur kan man bidra til å skape langsiktige verdier, og redusere risikoen for å bli utdatert.

Lykke til!


Vil du utforske en digital idé med oss?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Daglig leder
Lasse E. Bjørseth
lasse@norse.co