Hopp til hovedinnholdet
Tjenesteutvikling

Opportunity solution tree: Nøkkelen til vellykket produktutvikling

Opportunity Solution Tree er en kraftig strategi som hjelper våre produktteam med å identifisere og validere de riktige mulighetene, samt finne bærekraftige løsninger for å møte kundenes utfordringer. Denne metoden har vi hatt i verktøykassen vår lenge, og er inspirert av den velkjente Lean Startup-tilnærmingen.

Treet hjelper oss med å visualisere våre tanker

Hvordan fungerer det da?

  1. Identifisering av muligheter: Det første skrittet er å grundig identifisere mulighetene. Dette betyr å forstå kundens behov, problem og ønsker grundig.

  2. Hypoteser om løsningen: På grunnlag av innsikten fra trinn 1, formulerer produktteamet hypoteser på mulige løsninger. Dette er trinnene som representeres gjennom grenene på treet.

  3. Validering gjennom eksperimenter: Et unik aspekt ved dette er viktigheten og bruken av eksperimentering. Produktteamet tester sine hypoteser ved å lage lavterskel-prototyper eller konsepter og få tilbakemelding fra virkelige brukere.

  4. Fundament for suksess: Basert på resultatene av eksperimentene, identifiserer produktteamet hvilke løsninger som fungerer best. Disse vellykkede løsningene blir roten av treet som skal dyrkes og videreutvikles.

  5. Skaler og implementer: Når en løsning har vist seg å være effektiv, er det på tide å skalere og implementere den bredere inn i produktet eller organisasjonen.


Fordelene vi får med Opportunity Solution Tree:

Brukersentrert tilnærming: Treet er drevet av brukerinnsikt og behov, noe som sikrer at løsningene som utvikles, er relevante og verdifulle for brukerne.

Reduserer risiko: Gjennom eksperimentering og validering blir risikoen redusert ved å unngå store investeringer i løsninger som ikke treffer som de skal eller ikke fungerer.

Fleksibel og iterativ: Metoden oppfordrer til en iterativ tilnærming til selve produktutviklingen, slik at produktteamet kan justere og forbedre løsninger basert på tilbakemelding og innsikt.

Oppsummering:

Opportunity Solution Tree er en kraftig tilnærming som kan hjelpe produktteam med å identifisere de rette mulighetene og utvikle vellykkede løsninger for å møte brukernes behov. Ved å fokusere på eksperimentering og kundeinnsikt, reduserer denne metoden risikoen og gir en smidig tilnærming til produktutvikling.