Hopp til hovedinnholdet
Tjenesteutvikling

Start i riktig ende: veien fra idé til digitalt produkt eller tjeneste

Mange idéer kommer seg aldri forbi det initielle stadiet. For hvert eneste suksessfulle digitale produkt eller tjeneste som ser dagens lys, er det utallige andre som aldri blir realisert. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilken vei man bør følge fra idé til produkt, for å øke sjansen for å lykkes med å realisere idéen.

Jobb raskt og strukturert, og ikke heng deg opp i detaljene!

Verden rundt oss er i konstant endring. En idé eller en forretningsplan kan fort utdateres fra en dag til den neste. Evnen til tilpasning og å flytte seg raskt er dermed vesentlig i en produktutviklingsprosess.

Og har du først fått en glitrende idé til et digitalt produkt eller tjeneste, vil du helt sikkert sette i gang med å realisere planene så fort som mulig. Men dersom du vil øke sjansene for å lykkes, bør du sørge for at idéen behandles med varsomhet ved å følge en strukturert og trygg prosess.

Å jobbe strukturert betyr ikke nødvendigvis at man jobber mindre effektivt. Tvert i mot kan strukturen bidra til at man unngår typiske feller, og man reduserer risikoen for å måtte rykke tilbake til start.

Mange gründere er opptatte av å stable klossene helt riktig fra start, men å være altfor detaljorientert i startfasen kan i noen tilfeller bety døden for et digitalt produkt som kunne blitt noe bra. Andre grunner kan for eksempel være mangel på behov i markedet, kompetansemangel i teamet, konkurranse eller en forretningsmodell som ikke fungerer i praksis.

Hvordan man kan strukturere opp en produktutviklingsprosess, skal vi se nærmere på nå.

Les også: Hvorfor lykkes noen med digitale produkter og tjenester, der andre feiler?

Start i riktig ende, for å øke sjansen for å lykkes.

Sett riktige mål og visjon

For å ikke miste synet av det man ønsker å løse er det viktig å definere en visjon for det digitale produktet eller tjenesten så tidlig som mulig. Javisst, når man avdekker innsikt gjennom de ulike fasene kan målene endre seg, men visjonen bør bestå.

En visjon beskriver det langsiktige oppdraget produktet eller tjenesten skal løse, og sier noe om hvor man vil og hva man vil oppnå. Visjonen bør fungere som en slags ledestjerne for alle involverte, slik at man alltid kan gå tilbake og minne seg selv om hvorfor man skaper det digitale produktet eller tjenesten i utgangspunktet.

Visjonen bør være kort, konkret og ambisiøs. Den skal også si noe om hvem du bygger et produkt eller en tjeneste for, beskrive hvordan suksess ser ut om man lykkes og demonstrere hvordan produktet skiller seg fra konkurrentene.

Definér den gode kjernen

For å sikre at idéen har livets rett, kan man starte prosessen med det vi kaller en “Product Discovery”-fase. I denne fasen finner man ut om idéen har en plass i markedet, og hvis svaret er ja; hva som er brukernes faktiske behov og utfordringer knyttet til problemstillingen som skal løses.

I denne fasen tilegner man seg mer innsikt om potensielle brukere av produktet eller tjenesten (interne, så vel som eksterne), og skaffer oversikt over hva som skal bygges og leveres for å møte behovene deres.

Nyttige verktøy i denne fasen kan være service blueprints og customer journey maps.

Men behøver du å møte absolutt alle behovene brukerne av produktet ditt måtte ha? Overhodet ikke! Faktisk er avgrensning svært viktig når man jobber med å skape digitale produkter og tjenester. Hvorfor? Fordi jo tidligere vi er i stand til å lansere, jo raskere kan vi generere reell innsikt og læring enn om vi venter til alle bitene er på plass.

Basert på innsikten vi definerer i denne fasen, kan man definere og validere en god kjerne som deretter testes på potensielle brukere av produktet eller tjenesten.

Tips: Se for deg et digitalt produkt eller tjeneste du ikke kan leve uten. Hva er det ved produktet som gjør at du virkelig elsker det? Er det fordi det løser et problem for deg som tidligere ikke kunne løses? Er det måten det snakker til deg, eller hvordan det får deg til å føle deg? Er det godt og brukervennlig design?

Test idéen først som sist

Når man har satt retningen og tilegnet seg innsikt om målgruppen og deres behov, og man har en en plan for hvordan kjernen av det digitale produktet eller tjenesten skal se ut, har tiden kommet for å teste idéen på potensielle brukere. Slik danner man også et solid fundament for å ta gode teknologivalg for produktet eller tjenesten.

I dag har man en rekke muligheter til å utarbeide realistiske prototyper av idéen - uten at man behøver å kode så mye som en linje. Fordelen med å brukerteste før man har startet å programmere, er at du slipper å gå tilbake for å gjøre store, strukturelle endringer, fordi antagelsene dine viste seg å ikke stemme. Ved å teste idéen kan man sikre at man lager et så brukervennlig produkt eller tjeneste som mulig - helt fra starten!

Men er du virkelig ferdig med brukertesting, bare du har testet idéen på brukerne én gang? Selvølgelig ikke. Brukertesting bør være en integrert del av prosessen, og er den kanskje viktigste komponenten i en produktutviklingsprosess. Brukertesting brukes til å validere, det vil si bekrefte, kjernen av produktet underveis i prosessen, for å sørge for at man holder stø kurs mot å møte brukernes faktiske behov.

Les også: Brukertesting, svaret på (nesten) alt du lurer på

Dersom du ønsker å teste en mer realistisk versjon av idéen din, finnes det i dag en rekke no-code- og prototype-verktøy som kan hjelpe deg å sette opp enkle versjoner av produktet (i dag kan man faktisk også bygge hele produkter ved hjelp av no-code-verktøy, et eksempel er bildelingstjenesten Getaround).

Minimum Lovable Product

Ved å følge denne rekkefølgen, er målet å sitte igjen med det vi vi kaller en MLP, som danner grunnlaget for videre utvikling. En god MLP er resultatet av innsikt, testing, validering og teknologivalg, og setter retning for veien videre.

I motsetning til en MVP (minimum viable product), hvor brukerne bare tolererer produktet eller tjenesten og risikerer å bli frustrerte, representerer en MLP minimum av det som kreves for at brukere skal elske tjenesten.


Start i riktig ende med oss?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og hyggelig prat!

Strategi og forretningsdesigner
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital