Hopp til hovedinnholdet
Tjenesteutvikling

Hvordan bygger man uslåelige team? - Vi bruker teamkontrakt!

Teamkontrakt er et av verktøyene som hjelper oss i Norse digital med å skape sterke og samarbeidsorienterte produktteam. Hos oss ser vi verdien av å ha klare retningslinjer og forventninger når vi jobber sammen mot felles mål.

Teamkontrakt er en felles avtale som definerer hvordan teamet vårt skal samarbeide og oppnå suksess.

Her er et eksempel på enkel kontrakt laget i det digitale verktøyet Miro

Inspirert av beste praksis fra team agile, har vi utviklet vår egen tilpassede tilnærming til teamkontrakt. Her er hvordan vi bruker den til å styrke våre team:

  1. Tydelig kommunikasjon: Gjennom teamkontrakt setter vi opp klare retningslinjer for kommunikasjon. Dette inkluderer regelmessige møter, kommunikasjonskanaler og forventninger til respons på meldinger og e-poster. Tydelig kommunikasjon er kjernen i et effektivt samarbeid.

  2. Roller og ansvar: Teamkontrakt definerer tydelig hver persons rolle og ansvar. Dette bidrar til å minimere forvirring og overlapping, og sikrer at alle bidrar med sin ekspertise for å oppnå våre felles mål.

  3. Verdibasert samhandling: Vi identifiserer våre kjerneverdier og forplikter oss til å praktisere dem i vårt daglige samarbeid. Dette skaper et positivt arbeidsmiljø og fremmer tillit og respekt blant teammedlemmene.

  4. Målrettet måloppnåelse: Teamkontraktet inkluderer tydelig definerte mål og delmål for alle prosjekter. Dette hjelper oss med å holde fokus, se progresjon og sikre at vi til enhver tid beveger oss i riktig retning.

  5. Konstruktiv konflikthåndtering: Vi har etablert en struktur for håndtering av konflikter på en konstruktiv måte. Dette innebærer å oppmuntre til åpen diskusjon, lytte til ulike synspunkter og jobbe sammen for å finne løsninger.

Teamkontrakten vår er ikke bare et dokument, det er en veiledning som styrker vårt samarbeid og hjelper oss med å levere best mulig resultat for våre kunder og prosjekter.