Hopp til hovedinnholdet
Om oss

Utvikler aldri teknologi for teknologiens skyld

I denne spalten blir du kjent med oss som jobber i Norse. Denne gangen blir vi bedre kjent med frontend-utvikler Mathias Bergersen, som gjennom sine 6 år i Norse har vært med på å bygge en lang rekker brukervennlige digitale løsninger.

Brukeren i sentrum

Da Mathias Bergersen var yngre, var planen å jobbe innen film eller TV. På medie- og kommunikasjonslinja på videregående, og videre studier innen Digital Medieproduksjon fikk han derimot øynene opp for hvordan interaksjon og god brukeropplevelse bidrar til å fange oppmerksomhet.

- Som nyutdannet og nyfrelst frontend-utvikler var jeg klar til å erobre verden. Jeg fant fort ut at jeg ikke var i stand til å erobre verden alene og endte til slutt opp i Norse, hvor jeg som en del av et tverrfaglig produktteam jobber med å skape gode digitale brukeropplevelser.

Med fra starten

Som en del av et tverrfaglig team synes Mathias det er mest spennende når han får komme inn i prosessen så tidlig som mulig og være med på å utvikle og verifisere problemløsninger. Det er da vi får de aller beste løsningene.

- Jeg synes selvfølgelig det er kjempespennende med omfattende applikasjoner hvor jeg kan imponere med moderne teknologier i robuste systemer. Men det som utvikles må være et resultat av en grundig tjenesteutviklingsfase. Hvis ikke bygger vi jo bare teknologi for teknologiens skyld, og det blir sjelden godt mottatt av de som skal bruke tjenesten.

I Norse setter vi sammen produktteam basert på hvor i prosessen man befinner seg, men et viktig prinsipp er at alle fagområder skal representeres. Under tjenesteutvikling er man gjerne et team bestående av kunde, produkteier, tjenestedesigner, interaksjonsdesigner, og leads for front- og backend.

- Vi er flinke til å sette riktige folk med rett kompetanse på de ulike ansvarsområdene, men samtidig inkludere alle fagområder i alle prosjektfaser.

Mathias mener at dette gjør at vi unngår samlebåndsproduksjon, gir alle eierskap til prosessen og får verdifulle innspill underveis i utviklingen, som bidrar til økt kvalitet på produktet.

Bindeledd mellom design og teknologi

Som frontender fungerer Mathias som bindeleddet mellom design og teknologi. Med en fot innenfor alt fra estetikk til systemarkitektur og en stemme som blir tatt på alvor i begge leirer, ser han i alle høyeste grad verdien av sitt bidrag i produktene og tjenestene vi utvikler i Norse.

- I flere prosjekter benytter vi oss av mikrotjenester som gjør at jeg som frontender alene kan ha kontroll over hele teknologistakken.

Selv om Mathias er en av de mest erfarne i Norse er han fortsatt opptatt av egen utvikling, og ser spesielt verdien av ny læring i tverrfaglige team:

- Jeg er stolt av å bidra i prosjekter der ulikhetene våre utfyller hverandre, som sørger for kvalitet i alle ledd av et produkt eller tjeneste.

Økte forventninger blant brukere

Langtidslevende digitale produkter som formes over tid for å gi faktisk verdi til brukere er grunnen til at jobben også er hobbyen til Mathias. Et økende antall tjenester på weben som setter standarden for brukernes forventninger tvinger tilbydere til nytenkning.

- Personlig, med min interesse for interaksjon og brukeropplevelse, er det en drøm når en større andel av arbeidstiden går til applikasjonsutvikling og mer omfattende systemer enn rene publiseringsløsninger.

Mathias håper og tror at stadig flere ser verdien i økt engasjement ved å i større grad involvere seg i sine brukeres hverdag.

Tillit og ansvar

Som ansatt i Norse har man ansvar for sitt eget bidrag til selskapet, og nyter derfor tillit og fleksibiliteten som følger med. Og selv om hjemmekontor var langt fra fremmed før pandemien, og overgangen til hjemmekontor på fulltid dermed har vært relativt smertefri, er det noe med magien som oppstår når man befinner seg fysisk samme sted:

- Jeg opplever at kollegaene mine bryr seg om meg og vil meg vel, og dette bidrar til at jeg har det godt både profesjonelt og privat.

- Stemningen er løssluppen, hierarkiet er flatt og jeg gleder med til å benytte meg av første mulighet til å stikke en sprøyte i overarmen så jeg nok en gang kan dra inn til Oslo for å være en del av miljøet vi har på jobb.


Nysgjerrig på en karriere i Norse?

Les mer om hvordan det er å jobbe i Norse og se våre ledige stillinger.
Les mer