Hopp til hovedinnholdet
Meninger

Våg å outsource teknologiutviklingen i tidlig fase

De fleste selskaper som etableres i dag er teknologiselskaper. Men du trenger faktisk ikke ha all teknologikompetanse inhouse for å bygge et vellykket selskap med et solid, digitalt produkt. Veien til mål kan faktisk være både raskere og bedre om du samarbeider med noen som har gjort det mange ganger før.

Vekst i norske teknologistartups

Ifølge en ny Menon-rapport fra OBR, etableres det mellom 25.000-30.000 selskaper hvert år i Norge. Blant disse er det teknologiselskaper som dominerer, noe som vitner om behov for økt teknologikompetanse i Norge - om den positive utviklingen fortsetter.

Samtidig viser tall fra 2019 at teknologikompetansen slett ikke holder tritt med veksten i teknologiselskaper; ifølge Abelia er antallet med spisskompetanse innen teknologi og digitalisering dalende. Dessverre har Norges tilgang til internasjonal kompetanse innen det samme området også blitt svekket de seneste årene. Kampen om de beste teknologihodene kjempes heller ikke bare mellom norske teknologiselskaper - det er også en kamp på tvers av landegrenser.

I denne artikkelen vises det til at mangelen på kompetanse er en av de største vekstbarrierene for norske scaleups, og at dette igjen fører til outsourcing av teknologiutviklingen i tidlig fase, omtalt som et “nødvendig onde”.

Men er det egentlig et onde?

Må man ha all teknologikompetanse inhouse for å skape et vellykket, digitalt produkt eller tjeneste?

En teknologisk høyre arm gjør veien til mål kortere

Å skape gode digitale produkter er et strategisk og ressurskrevende arbeid. Mange har et ønske om å bygge opp kompetansen internt, men å finne riktige folk med riktig kompetanse kan være krevende når man helst skulle satt i gang å bygge i går.

- Det er naturligvis ikke mulig å bygge et selskap rundt et digitalt produkt eller tjeneste uten å ha noen til å utvikle det. Eller om man allerede har et selskap med et velfungerende digitalt produkt eller tjeneste; å videreutvikle det i tråd med økt etterspørsel uten nok teknologihoder, sier Lasse Bjørseth, daglig leder i Norse.

For å komme i mål outsourcer mange teknologiutviklingen til andre land, frilansere, konsulenthus - eller et digitalt produktstudio som oss. I Norse har vi vært med på å bygge teknologien til flere av startupene i porteføljen til (nå vekstfondet) Norselab. For eksempel Documaster, et selskap som i 2020 ble rangert som nummer 8 på Deloitte sin liste over de 50 raskest voksende teknologiselskapene i Norge, og Disruptive Technologies som i disse dager planlegger børsnotering.

- I begge disse casene har personer i selskapet sittet på domenekunnskapen om markedet og problemstillingene man ønsker løst, mens Norse har vært den teknologiske høyrearmen i tidlig fase av disse selskapene. Med et helhetlig produktteam sørger man for raskt å utvikle et gjennomtenkt og velprøvd digitalt produkt, som kan tas ut i markedet i tett samarbeid med selskapet, fortsetter Lasse.

Slik har oppstartsselskaper økt kapasitet til å bygge selskapet langs andre nødvendige akser, som fundraising, salg og markedsføring. Når selskapet har kommet seg forbi den mest kritiske fasen er de rustet til å ta over forvaltning og videreutvikling av produktet og teknologien selv - og når de har skapt seg et navn, og det digitale produktet har tatt form, blir det også enklere å rekruttere.

Lavere risiko, høyere tempo

Å samarbeide med et fagmiljø som har utviklet helt ny teknologi for oppstartsselskaper tidligere, gir også lavere risiko. For læring fra tidligere kunder og produktutviklingsprosesser er en selvsagt del av ekspertisen som tas med inn i produktutviklingen. I tillegg påvirkes man ikke av eventuelle begrensninger på teknisk kompetanse i Norge, slik at man kan gjøre gode, tekniske valg helt fra starten av.

De faste kostnadene holder seg også lave, siden man ikke ansetter en rekke personer. Å ha en partner med et bredt nettverk og lett tilgang på design og teknisk kompetanse gjør det dermed enklere å vokse - og det raskt.

- Og for å ta luften av den ballongen med én gang; jo, vi bryr oss like mye om det digitale produktet som det du gjør. Vi setter sammen et tverrfaglig kjerneteam til selskapet ditt, som du har daglig kommunikasjon med, og som utelukkende fokuserer på ditt produkt. Kjerneteamet består både av mennesker fra oss i Norse og fra selskapet vi jobber sammen med. Teamet starter med de nødvendige brikkene du trenger for å definere og verifisere produktet, og vokser i takt med utviklingen og responsen produktet får i markedet, forteller Lasse.

Tilgang på design- og utviklingskompetanse er en viktig skaleringsmekanime som gjør at man kan utvikle ting raskt når nye milepæler skal nås, eller senke farten i forbindelse med en fundingrunde, for eksempel. Dette er med på å gi mye fleksibilitet, samtidig som det tar ned risiko for startupen.

- Vi tør å påstå at det ikke nødvendigvis oppleves som outsourcing, selv om vi ikke er ansatt i samme selskap. Det som skiller oss fra konsulenter og frilansere er at vi er med i et lengre løp - helt til du er klar til å stå på egne bein, avslutter Lasse.


Vil du utforske en digital idé med oss?

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Daglig leder
Lasse E. Bjørseth
lasse@norse.co