Hopp til hovedinnholdet

1.3.5 Identifiser formål med inndata (Nivå AA)

Skjemaelementer er kodet med inndataformål

1.3.5 Identifiser formål med inndata (Nivå AA)

Hensikten med hvert inntastingsfelt som samler informasjon om brukeren, kan programmatisk bestemmes når:

Den grunnleggende forutsetningen er å gjøre det lettere for folk å fylle ut inntastingsfelt som ber om personlig informasjon.
Personer med mobilitetsproblemer har problemer med å legge inn data i feltene, og personer med kognitiv funksjonsnedsettelse kan ha problemer med å huske detaljer. Det kan være vanskelig for dem å oppgi personlig informasjon på grunn av hukommelsestap, dysleksi eller andre svekkelser. For noen brukere kan en nettleserutvidelse eller hjelpemiddelprogramvare bruke formålet til å endre eller forbedre grensesnittet. For eksempel kan det vise et bilde av brukeren til å representere navnet eller et symbol på et hus for adressefeltene.

De fleste nettlesere kjenner i dag godt merkede inndatafelt som tilsvarer navn og adresse. Hvis brukeren lar nettleseren automatisk fylle ut og lagre personlig informasjon i innstillingene, vil nettleseren foreslå verdier for å fylle ut feltene. Dette gjør det å legge inn data raskere og mer nøyaktig ved å eliminere skrivefeil. Alle vinner.

Hva bør du gjøre

Eksempel på hvordan autoinnfylt data kan se ut.