https://norse.co

Tilgjengelighetserklæring

Everything decorative image

Norse Digital forplikter seg til å sikre digital tilgjengelighet for funksjonshemmede.
Vi forbedrer kontinuerlig brukeropplevelsen for alle, og bruker de relevante universell utformingsstandardene.

Tiltak for å støtte tilgjengelighet
Norse Digital iverksetter følgende tiltak for å sikre universell utforming:

  • Universell utforming er en del av vår visjon.
  • Universell utforming er del av våre interne policyer.
  • Vi har oppnevnt en universell utforming ansvarlig.
  • Det gis løpende opplæring i universell utforming til ansatte.
  • Det finnes formelle kvalitetssikringsmetoder for universell utforming i organisasjonen
  • Vi jobber kontinuerlig med tilgjengelighet på vår egen nettside, og for eksisterende og nye kunder

Samsvarsstatus

Gjeldende universell utformingsstandard for nettstedet:
WCAG 2.1 nivå AA


Gjeldende samsvarsstatus for innhold:
Delvis samsvar: Noen deler av innholdet er ikke helt i samsvar med kravene om universell utforming.

Kjente problemer med universell utforming

Til tross for at vi gjøre vårt beste, kan brukere oppleve noen problemer. Dette er en beskrivelse av kjente universelle utformings problemer. Kontakt oss hvis du oppdager et problem som ikke står på listen.

iFrames:
iFrames outside our control don't have a description. This include Google Analytics, Google Tag Manager, Siteimprove Analytics, Visual Web Optimizer.

Kompatibilitet med nettlesere og kompenserende teknologi

Dette nettstedet er designet for å være kompatibelt med følgende nettlesere:
Chrome
Firefox
Safari

Dette nettstedet er designet for å være kompatibelt med følgende kompenserende teknologier:
ARC Toolkit
Siteimprove

Teknologier

Universell utforming på dette nettstedet er avhengig av følgende teknologier for å fungere:
HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

Vurderingsmetoder

Norse Digital vurderte tilgjengeligheten på dette nettstedet ved hjelp av følgende metode(r):
Egenevaluering: Nettstedet ble evaluert internt av bedriften eller organisasjonen.
Siteimprove og andre web plugins.

Tilbakemeldingsprosess

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om universell utforming på nettstedet. Ta kontakt med oss på en av følgende måter:

Telefon: 916 49 855
E-post: silje@norse.co
Postadresse: Karenlyst Allé 9, Oslo

Vi har som mål å svare på tilbakemelding innen 5 virkedager.

Formell godkjenning av erklæringen om tilgjengelighet

Denne erklæringen om tilgjengelighet er godkjent av:

Norse Digital
Silje Tjomlid
Customer Success Manager

Denne erklæringen ble opprettet den 28.05.2019