Ikke bruk presentasjon som bare er avhengig av farger

1.4.1 Bruk av farge (Nivå A)


Brukere med synshemning trenger hjelp når du bruker farge på nettstedet ditt. Så mange som 1 av 12 menn har en viss grad av fargeblindhet. Det betyr at rundt 8% av de mannlige brukerne dine vil slite med nettstedet ditt hvis du ikke bruker farger riktig.


Hva du bør gjøre

Å bruke farge er hovedsakelig et tilfelle av å bruke sunn fornuft:

  • Instruksjoner må ikke kommuniseres med farger alene.
  • Annen informasjon (som diagrammer og grafer) må ikke kommunisere med farger alene.

Tips

Se etter problemer med farge ved å se nettstedet ditt i svart og hvitt. Er det noen instruksjoner du ikke kan følge, eller er det informasjon du ikke kan forstå? (Merk: Svart og hvitt er ikke det samme som fargeblindhet, men dette er en god start).

Å gjøre nettstedet ditt tilgjengelig for fargeblinde brukere er ganske enkelt. Hovedområdet å fokusere på er å gi instruksjoner. Å si ting som ‘Klikk på den grønne knappen’ eller ‘Nødvendige felt er røde’ er ubrukelig for brukere som ikke kan se grønt eller rødt. I tillegg/stedet for slike instruksjoner, kan du legge til minst én ekstra identifiserende merknad.

Et annet poeng er å sørge for at viktig grafikk ikke er avhengig av farge alene. For eksempel kan det hende at brukerne dine ikke forstår et kakediagram der bare farge skiller segmentene. I dette tilfellet bør du legge til tydelig merking og mønstre i segmentene.

Det er en overlapping her med retningslinje 1.3.3. Instruksjonene skal alltid være tydelige og gi kundene detaljene de trenger.

Denne retningslinjen handler ikke om å fjerne alle spor av farger fra nettstedet ditt, langt fra det. Det betyr bare at farge ikke må være den eneste måten å formidle informasjonen eller instruksjonene på. En vanlig misforståelse er at tilgjengelighet på nettet betyr å gjøre nettstedet ditt svart-hvitt, og gjøre det helt kjedelig. Nettilgjengelighet handler om å forbedre nettsteder, ikke ta bort fra dem.